Till innehållet

Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma ändra på. Projektet riktar sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer och syftet är att stötta dem i att prata mer om kroppen och sex med de unga de möter. Hemma drivs av RFSU Stockholm i samarbete med FoU Södertörn.

Syftet med projektet är att öka den sexuella hälsan hos unga mellan 12-20 år och som befinner sig i familjehemsvården. Metoden är att utbilda familjehem och jourhem samt yrkesverksamma och ge dem kunskaper kring målgruppens sexuella hälsa och rättigheter och redskap i att stötta målgruppen.

Inom projektet tas ett stödmaterial fram som består av en handbok samt filmer och poddar med tillhörande reflektionsfrågor. Handboken tar upp frågor som bland annat puberteten, njutning, säkrare sex och ömsesidighet. Men också sexuell utsatthet och andra saker som kan vara svåra att prata om. Handboken riktar sig till familjehem och ger förslag på hur man kan göra för att starta samtal. Filmerna och poddarna bygger på intervjuer med familjehemsföräldrar och placerade ungdomar och riktar sig till den som jobbar med att handleda familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

Till materialet finns reflektionsfrågor som kan användas för att skapa samtal om till exempel kärlek, sex, relationer och risker. Filmerna och poddarna kan också användas när man träffar unga, men då behöver deras tankar och funderingar vara i centrum.

Projektet sprids även nationellt genom samarbete med andra lokalföreningar inom RFSU. Efter projektets slut kommer kommuner och andra familjehemsverksamheter att fortsätta erbjudas utbildningen som blir en del av den ordinarie sexualupplysningsverksamhet RFSU erbjuder.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i januari 2021.

En blond tonårstjej står inomhus framför en spegel, med en mobiltelefon i handen. Bredvid henne syns en person som filmar henne med en stor filmkamera.

Bild från projektet. Fotograf: Theodor Lundqvist.

Fyra personer står i ett klassrum.

Bild från projektet. Fotograf: Theodor Lundqvist.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i januari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

  • Sveriges Konsumenters unga

Sidan uppdaterades 2020-08-19.