Till innehållet

Hemmaplans Sociala Idrottsföreningar

Projektet drivs av: Skånes Basketbollförbund

Beskrivning av projektet

Projektet avser att utveckla, testa och etablera en ny form av social idrottsförening - hemmaplansförening. Syftet är att ge fler barn och unga förutsättningar för en aktiv fritid samt öka föreningsgemenskapen i föreningsvaga områden.

Målet är att ett nytt koncept med nya hemmaplansföreningar, baserat på behov och lokala förutsättningar etablerats på flera platser i Skåne och Västra Götaland. Målgruppen är barn och unga.

Inom projektet vill man vidareutveckla en tidigare modell med Hemmaplans Sociala Idrottsföreningar som ska ge ett bredare administrativt stöd och en gemenskap och lärande föreningar emellan. Ungdomar utbildas till ledare och är med och driver verksamheten samt arrangerar lokala event. Utöver att starta upp aktiviteter är en del i projektet att skapa en hållbar organisation, med en tydlig verksamhetsidé och ekonomisk modell.
Efter projektet är avslutat ska hemmaplansföreningarna fortsätta utifrån den modell som har utvecklats och fungera som en förenande kraft för skola, fritidsgårdar, bibliotek, fastighetsbolag, lokalt civilsamhälle och andra aktörer i området. Skånes Basketbollförbund (SkBDF) kommer att tillsammans med Westra Sveriges Basketdistriktsförbund (WBDF) stödja de etablerade föreningarna efter projektets slut.


Beviljat belopp

6 693 322 kronor

Projektets tidstatus

7%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

6 693 322 kronor

Projektets tidstatus

7%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Gatulabba! - vägar till rörelse och välmående

    Gatulabba är ett projekt som vill involvera barn och unga i stadsutvecklingsprocesser. Projektet ska bidra till att barn och ungdomar på sikt får en…

  • Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

    Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

  • Inkluderingslabbet

    Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.