Till innehållet

Hemtjänstindex (HTI)

Projektet drivs av: SPF seniorerna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index för kvaliteten på hemtjänsten i landets kommuner.

Hemtjänstindexet ska utgå från målgruppens önskemål och synpunkter, Socialstyrelsens brukarundersökning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunenkät samt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Det underlag som samlas in under projektets gång ska sammanställas och presenteras på en överskådlig användarvänlig webbsida. Projektet ska resultera i en tjänst riktad till landets kommuner. Tjänsten kommer att avgiftsfinansieras.

Beviljat belopp

5 856 592 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

5 856 592 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt

    Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter.

  • Musikmöte

    Projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans.

  • Attityd 65+

    Projektets syfte är att motverka ålderism. Målgruppen är äldre personer över 65 år, som ska ta fram en utbildning för att få verktyg och strategier…

Sidan uppdaterades 2022-11-23.