Till innehållet

Hemtjänstindex (HTI)

Projektet drivs av: SPF seniorerna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index för kvaliteten på hemtjänsten i landets kommuner.

Hemtjänstindexet ska utgå från målgruppens önskemål och synpunkter, Socialstyrelsens brukarundersökning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunenkät samt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Det underlag som samlas in under projektets gång ska sammanställas och presenteras på en överskådlig användarvänlig webbsida. Projektet ska resultera i en tjänst riktad till landets kommuner. Tjänsten kommer att avgiftsfinansieras.

Beviljat belopp

5 856 592 kronor

Projektets tidstatus

17%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

5 856 592 kronor

Projektets tidstatus

17%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre

    Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra…

  • TRIVSAMT Seniorcenter

    Projektets syfte är att bryta ensamhet och isolering hos äldre personer. Genom att arbeta uppsökande och skapa en tillgänglig mötesplats ges…

  • Säker@digitalt

    SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet ska tillsammans med Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet PensionärsGemenskap i…

Sidan uppdaterades 2022-01-17.