Till innehållet

Hjältarnas tid

Projektet drivs av: ABF Halland

Beskrivning av projektet

Syftet med detta projekt är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i sin närmiljö.

Det ska projektet göra genom samverkan mellan flera kommuner i Halland, näringslivet, bostadsbolag och föreningslivet som stöd för att deltagande ungdomar 13 – 20 år ska kunna nå sina mål i projektet. Projektet ska etablera en mobil kulturverksamhet i form av att bygga om flyttsläp till mobila scener som kan flyttas runt i respektive kommun. Målet är att ha en bredd på utbud och möjliggöra för framträdanden på otraditionella platser. Man planerar att skapa en helt ny typ av utomhusgalleri i bostadsområdet där unga konstnärer får möjlighet att synas.

Andra aktiviteter i projektet omfattar etablering av filmklubb genomförande av kultur- och idrottsaktiviteter för bostadsområdets barn samt att en ungdomsförening skapas som kan vara en part i bostadsområdet och språkrör för ungdomar.

Samarbetsparterna planerar för en överlevnad genom en kombination av egna insatser, IOP, sponsring och crowdfunding.

Beviljat belopp

4 175 156 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Beviljat belopp

4 175 156 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Kontakt

Ort
Varberg

Liknande projekt

  • Hör mig Varberg!

    Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska…

  • Kulturföreningen Kulturfrämjandet

    Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna…

  • Máhto årudahka / Máhttu Orohat / Kunskapens viste

Sidan uppdaterades 2021-07-07.