Till innehållet

Hjälteskolan

Projektet drevs av: Kulturföreningen Theatron

Beskrivning av projektet

Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang.

Övergripande syfte med projektet Hjälteskolan är dels att genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang, dels att via hjälteberättelser undersöka processer hur man kan skapa jämlika möten som ger sociala- och personliga färdigheter att på sikt främja delaktighet i samhället.

Övergripande mål är dels att utveckla Hjälteskolan där man undersöker begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, dels att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Med Hjälteskolan ska Theatron nå unga svenska, nyanlända och ensamkommande ungdomar mellan 12 – 25 år samt personer med lätt intellektuell- och/eller kognitiv funktionsnedsättning innan de befinner sig i riskzonen för att hamna utanför samhället. Under tre år räknar man med att nå ca 2000 deltagare. Projektet ger unga positiva modeller att använda för sina känslor. Aktiviteter: högläsning, tecknande av hjältar, återberättandet av historier, övningar där unga upplever och analyserar konkreta situationer som polariserar samhällsgrupper, scenisk framställning av hjältar, analys av historiska hjältemyter. Metoden är beprövad och framgångsrik i USA.

I projektet utbildar man flera lärare som kan ta Hjälteskolan vidare. Metoden lever vidare genom studieförbunds studiecirklar/kurser och tas vidare via utbildade lärare och elever som gått i Hjälteskolan.

Efter projektet

Workshop-verksamheten kommer erbjudas till skolor i Skåne. Man kommer erbjuda tredagarsworkshops. Theatron kommer göra en ny version av sin trailer där man är konkreta med vad de erbjuder. Våra första aktiviteter under År 4 kommer man att göra lite längre workshops med tretton klasser på två olika skolor på temat diskriminering, förtryck och grupperingar. Man anpassar innehållet efter denna tematik och plockar ur den bank av övningar som sammanställts under År 1 - 3. Detta finansieras genom Skapande skola. Föreningen har ett färdigt koncept och kommer att jobba mot att återuppta sina samarbeten med Studieförbunden och också vända sig mot kommunerna och företag i regionen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Konstkupan

    Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

  • Berättarverkstad deluxe

    Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för…

  • Drakprojektet

    Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

Sidan uppdaterades 2021-09-09.