Till innehållet

Hjärna- Må bra

Projektet drivs av: Afasiföreningen i Stockholms län

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och samverkar med professionen i syfte att öka framtidstro, inflytande och delaktighet för målgruppen som är personer med erfarenhet av stroke eller förvärvad hjärnskada.

Man kommer i projektet att underlätta för målgruppen att använda sig av Fysisk aktivitet på recept (FAR) genom att verka för att fler typer av aktörer, som till exempel patient- och parasportföreningar, att erbjuda FAR samt att göra utbildningar om målgruppens särskilda behov till såväl FAR-förskrivare (legitimerad vårdpersonal) som befintliga aktivitetsarrangörer av FAR.

Genom utbildning och information på hemsidan ska man öka kunskap och ge verktyg till anhöriga och andra som möter målgruppen. Man ska bland annat göra en navigeringskurs för anhöriga om afasi vid stroke och förvärvad hjärnskada inspirerad av en existerande kurs om demenssjukdom.
Projektet ska genomföras i nära samverkan mellan brukar- och professionsaktörer som är organiserade i nätverket HjärnaTillsammans.

Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i de samverkande organisationerna regi.


Beviljat belopp

4 004 903 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

4 004 903 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-03.