Till innehållet

Hjärnträff

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Inom projektet vill man skapa bättre förutsättningar för unga personer med förvärvad hjärnskada att ingå i sociala miljöer, arbete och studier.

Målet är att utveckla en kurs i minnes- och kommunikationsteknik samt skapa sociala forum och verktyg för individuell utveckling. Målgruppen ska kunna ta del av kurser och sammanhang oberoende på var i Sverige man befinner sig. Tillsammans med fokusgrupper bestående av målgruppen samt deras närstående utvecklas och testas kursmaterial anpassat för både digitala och fysiska träffar. Tidigare erfarenheter och kunskap inventeras genom kontakter och studiebesök hos andra verksamheter som organisationer, sjukvård och skolor. Inom projektet ingår även utbildning av kursledare och assisterande kursledare. Hjärnkrafts lokalföreningar testar Hjärnträffar och materialet tillsammans med målgruppen.

Efter projektet är avslutat kommer materialet samt nya former för sociala sammanhang fortsätta användas inom Hjärnkrafts ordinarie verksamhet för unga vuxna med förvärvad hjärnskada. Materialet finns tillgänglig både inom Hjärnkraft och ABF studieförbund.

Beviljat belopp

6 931 566 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

6 931 566 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2023-03-08.