Till innehållet

Hjärtats hus

Projektet drevs av: Region Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Region Jönköpings län ska utveckla ett Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga.

Region Jönköpings län ska utveckla ett Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga. De ska ha lokaler som präglas av lugn och närhet till naturen, ett hus som ger möjlighet till både större och mindre samlingar. Man kommer att ha möjlighet att erbjuda hälsocafé, fysiska aktiviteter, samtal, kulturaktiviteter och föreläsningar. Deltagarnas önskemål ska styra verksamheten. Den löpande verksamheten drivs av volontärer som själva har erfarenhet av cancer, som patient, anhörig eller vårdare. Volontärerna ska ha distans till sin egen sjukdom, de ska få utbildning och erbjudas reflektionstillfällen för att bearbeta sina samtal och upplevelser i verksamheten. Det första projektåret ska ett Hjärtats Hus finnas i Jönköping och under år två och tre ska ytterligare två Hjärtats Hus etableras i regionen.

Efter projektets slut avser Region Jönköpings län att finansiera verksamheten.

Projektet ska bedrivas i nära samarbete med lokala/regionala cancerföreningar och Funktionsrätt i Jönköpings län.

Efter projektet

Projektet ledde till att man har etablerat ett Hjärtats Hus i Jönköping, Eksjö, och Värnamo och Tranås.

Hjärtats hus har blivit en plats där alla som är berörda av cancer eller andra långvariga sjukdomar kan mötas. Hjärtats hus har en skön och hemlik atmosfär, utanför vårdens korridorer. Gärna med fina grönområden i anslutning som inbjuder till aktiviteter även utomhus. Till Hjärtats Hus behövs ingen remiss eller tidsbokning. Det är bara att komma när man vill och kan. En gång eller många.

Volontärer som själv har erfarenhet av cancer eller andra långvariga sjukdomar är alltid med, de möter besökare redan i entrén, de lyssnar, stöttar, och möter besökarna som medmänniskor. Det är besökarens önskemål som styr verksamheten som består av såväl fysiska som sociala aktiviteter.

Region Jönköpings län fortsätter att bedriva verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-12-08.