Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hopp med Jobb

Projektet drivs av: Ensamkommandes Förbund Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Projektets syfte är att stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år.

Målet är att genom ett antal insatser förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Efter projekttiden kommer föreningen fortsatt att ge stöd till unga nyanlända i etableringsfasen. Materialet och filmerna som har tagits fram kan användas av Ensamkommande Förbunds 21 lokalföreningar samt av andra aktörer som möter målgruppen.

Projektet genomförs i nära samarbete med relevanta offentliga och ideella organisationer.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i april 2023.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i april 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-02-23.