Till innehållet

Hopp med Jobb

Projektet drevs av: Ensamkommandes Förbund Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Projektets syfte är att stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år.

Målet är att genom ett antal insatser förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Efter projekttiden kommer föreningen fortsatt att ge stöd till unga nyanlända i etableringsfasen. Materialet och filmerna som har tagits fram kan användas av Ensamkommande Förbunds 21 lokalföreningar samt av andra aktörer som möter målgruppen.

Projektet genomförs i nära samarbete med relevanta offentliga och ideella organisationer.

Efter projektet

Projektet gjorde flertalet insatser riktade till nyanlända ungdomar som behövde särskilda insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Insatserna har handlat om allt från individuell vägledning, hjälp med CV-skrivande, intervjuträning och hjälp med papper från myndigheter angående uppehållstillstånd med mera.

Projektet har haft drop-in-tider varje vecka på central plats i Stockholm, genomfört utbildningar, seminarier och webinarier för att rusta målgruppen. Projektet har även byggt upp nätverk och samarbete med ett antal stora arbetsgivare (IKEA, SJ, Manpower, MTR, Coor och K-bemanning). I samverkan har flera rekryteringsträffar genomförts. Projektet utvecklade tillsammans med flera andra civilsamhällsaktörer och näringslivsaktörerna metoder och modeller för samverkan när det gäller att få ut nyanlända ungdomar i arbetslivet.

Arbetet har fått god spridning genom kampanjer i sociala medier samt genom kampanjer i dagspress med mera.

Verksamheten lever vidare genom de nätverk och kunskaper som byggts upp mellan Ensamkommandes förbund och arbetsgivare. Träffar med stöd till nyanlända för att närma sig arbetsmarknaden arrangeras även i fortsättningen inom föreningen. Den modell för sektorsöverskridande samverkan mellan framförallt civilsamhälle och näringsliv, samt en individanpassad kandidatbank genom vilken ungdomar och arbetsgivare matchas kommer att leva vidare och användas av projektets samarbetspartners. Genom projektet har flera större arbetsgivare börjat anställa relativt nyanlända ungdomar och projektet kan ha bidragit till en mera inkluderande arbetsmarknad. Kandidatbanken och även annat material sprids idag av nätverket REDO/Arbetskraftförmedlingen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i april 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i april 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Right To Work

    Projektet syftar till att skapa möjligheter för nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och att förändra rekryteringsmönster hos…

  • Street Business

    Projektet ska utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter…

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.