Till innehållet

Hör mig!

Projektet drivs av: Drömmarnas hus Ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod för hur personer med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta med stumfilm.

Syftet med att använda stumfilmsformatet, som var populärt för hundra år sedan, är att utforska möjligheterna med en konstform i vilken verbal kommunikation inte är central. I projektet blir andra uttryck såsom dans, gester och musik viktigare. Detta öppnar nya möjligheter för målgruppen att uttrycka sig på filmduken utan att behöva arbeta med sitt tal.

Projektet bedrivs i första hand i anslutning till dagliga verksamheter i de tre skånska kommunerna Malmö, Simrishamn och Sjöbo. Metoden inlemmas och lever vidare i de verksamheter som deltar i projektet. Verksamheten fortsätter även i studiecirkelform, i vilken deltagare ur målgruppen själva kan bli ledare.

Kursmaterialet som tas fram i analog och digital form förvaltas och sprids genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Beviljat belopp

4 963 717 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

4 963 717 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Olika men Lika – flerspråkigt deltagarstöd (tidigare: Flerspråkigt brukarstöd)

    Projektet syftar till att utveckla modeller, verktyg och strategier som bidrar till att personer med funktionsnedsättning som inte har svenska som…

  • Viaductus

    Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för…

  • Delta tillsammans

    Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2022-11-08.