Till innehållet

Hör mig!

Projektet drivs av: Drömmarnas hus Ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod för hur personer med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta med stumfilm.

Syftet med att använda stumfilmsformatet, som var populärt för hundra år sedan, är att utforska möjligheterna med en konstform i vilken verbal kommunikation inte är central. I projektet blir andra uttryck såsom dans, gester och musik viktigare. Detta öppnar nya möjligheter för målgruppen att uttrycka sig på filmduken utan att behöva arbeta med sitt tal.

Projektet bedrivs i första hand i anslutning till dagliga verksamheter i de tre skånska kommunerna Malmö, Simrishamn och Sjöbo. Metoden inlemmas och lever vidare i de verksamheter som deltar i projektet. Verksamheten fortsätter även i studiecirkelform, i vilken deltagare ur målgruppen själva kan bli ledare.

Kursmaterialet som tas fram i analog och digital form förvaltas och sprids genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Beviljat belopp

4 963 717 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

4 963 717 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-08.