Till innehållet

Hör mig Varberg!

Projektet drivs av: Varbergs kommun

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

"Hör mig Varberg" syftar till att ungdomar och unga vuxna med NPF ska kunna delta på sina egna villkor, och göra sina röster hörda genom olika konstnärliga uttryck.

Målet är att etablera en fritidsverksamhet som bedrivs i ett organiserat samarbete mellan Varbergs kommun, Region Halland och brukarföreningar, och där målgruppen har ett verkligt inflytande över planering och genomförande bland annat genom ett deltagarråd.

I projektet ska man utveckla en mötesplats och ett arbetssätt för att kunna erbjuda målgruppen skapande fritidsaktiviteter inom musik, konst, drama och film, vilket ska resultera i utställningar, konserter och andra framföranden.

Efter projekttiden ska den framarbetade modellen, med bibehållen personal och projektorganisation, bli en del av kommunens löpande verksamhet.

Beviljat belopp

3 226 692 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Beviljat belopp

3 226 692 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Kontakt

Ort
Varberg

Liknande projekt

  • Kulturföreningen Kulturfrämjandet

    Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna…

  • Hjältarnas tid

    Syftet med detta projekt är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i…

  • Community Art Lab Sweden

    Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

Sidan uppdaterades 2022-12-01.