Till innehållet

House of Music

Projektet drivs av: Xclusive Idrott & Kulturförening

Beskrivning av projektet

House of Music syftar till att bygga en nationell plattform för urban musik med fokus på unga från socioekonomiskt utsatta områden.

Projektets metodik utgår från målgruppens egna kompetenser där målet är att lära av varandra i syfte att bygga vidare på ungas intressen och befintliga styrkor. I projektet utvecklas tvärfunktionella samarbeten som bidrar till att ungas kompetens kan omsättas i den traditionella musikbranschen eller annan kreativ verksamhet.

Projektet ska även ta fram en digital plattform för online-utbildning där utbildningsmaterial, inspiration och värdefull erfarenhet ska spridas till unga som bor i andra delar av landet.
Samtliga aktiviteter och utbildningar i projektet utgår från målgruppens behov och leds av dem själva. Efter projektet ska metoden erbjudas andra aktörer genom den digitala plattformen.

Beviljat belopp

5 987 409 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

5 987 409 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Vällingby

Liknande projekt

  • KRETS (tidigare Do it together - Urban kultur)

    Projektet ska utveckla en sammanhållen modell för ungdomsdriven urban kultur i skånska kommuner där kulturutbudet är mer begränsat än i närliggande…

  • Kulturföreningen Kulturfrämjandet

    Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna…

  • Kulturskola och psykisk hälsa

    Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs.

Sidan uppdaterades 2020-09-29.