Till innehållet

House of Music

Projektet drivs av: Xclusive Idrott & Kulturförening

Beskrivning av projektet

House of Music syftar till att bygga en nationell plattform för urban musik med fokus på unga från socioekonomiskt utsatta områden.

Projektets metodik utgår från målgruppens egna kompetenser där målet är att lära av varandra i syfte att bygga vidare på ungas intressen och befintliga styrkor. I projektet utvecklas tvärfunktionella samarbeten som bidrar till att ungas kompetens kan omsättas i den traditionella musikbranschen eller annan kreativ verksamhet.

Projektet ska även ta fram en digital plattform för online-utbildning där utbildningsmaterial, inspiration och värdefull erfarenhet ska spridas till unga som bor i andra delar av landet.
Samtliga aktiviteter och utbildningar i projektet utgår från målgruppens behov och leds av dem själva. Efter projektet ska metoden erbjudas andra aktörer genom den digitala plattformen.

Beviljat belopp

5 987 409 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

5 987 409 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Vällingby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-09-29.