Till innehållet

Hugoloppet

Projektet drivs av: Glädjeruset Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att Hugoloppet ska bli ett årligt återkommande lopp på särskolor, specialskolor och träningsskolor i hela landet.

Hugoloppet är ett lopp där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar oavsett om man rullar, går eller springer. Genom projektet ska skolorna själva ges förutsättningar att - tillsammans med eleverna - arrangera loppet på egen hand på det sätt som passar dem bäst, och när det passar den egna verksamheten. För att möjliggöra detta kommer projektet, tillsammans med skolpersonal och målgruppen, att ta fram stödmaterial och inspiration som ska finnas på en särskild hemsida.

Efter projektslut är förhoppningen att skolorna ska fortsätta arrangera Hugoloppet inom ramen för den egna verksamheten med hjälp av hemsidan och materialet som tagits fram.

Beviljat belopp

3 222 317 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

3 222 317 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Täby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-02-16.