Till innehållet

Hugoloppet

Projektet drivs av: Glädjeruset Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att Hugoloppet ska bli ett årligt återkommande lopp på särskolor, specialskolor och träningsskolor i hela landet.

Hugoloppet är ett lopp där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar oavsett om man rullar, går eller springer. Genom projektet ska skolorna själva ges förutsättningar att - tillsammans med eleverna - arrangera loppet på egen hand på det sätt som passar dem bäst, och när det passar den egna verksamheten. För att möjliggöra detta kommer projektet, tillsammans med skolpersonal och målgruppen, att ta fram stödmaterial och inspiration som ska finnas på en särskild hemsida.

Efter projektslut är förhoppningen att skolorna ska fortsätta arrangera Hugoloppet inom ramen för den egna verksamheten med hjälp av hemsidan och materialet som tagits fram.

Beviljat belopp

3 222 317 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

3 222 317 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Täby

Liknande projekt

  • 10 minuter-metoden

    Syftet med projektet är att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

  • Aktivitetsklubben

    Föreningen ska tillsammans med ett flertal lokala samarbetspartner och kommunen erbjuda gratis fritidsaktiviteter för barn i årskurs 3-6 bosatta i…

  • Lajvakademien

    Studiefrämjandet i Stockholm ska utveckla en ny aktivitet som är en blandning av rollspel, kreativt skapande, lajv, lek och cosplay där barnen…

Sidan uppdaterades 2023-02-16.