Till innehållet

Hugoloppet

Projektet drivs av: Glädjeruset Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att Hugoloppet ska bli ett årligt återkommande lopp på särskolor, specialskolor och träningsskolor i hela landet.

Hugoloppet är ett lopp där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar oavsett om man rullar, går eller springer. Genom projektet ska skolorna själva ges förutsättningar att - tillsammans med eleverna - arrangera loppet på egen hand på det sätt som passar dem bäst, och när det passar den egna verksamheten. För att möjliggöra detta kommer projektet, tillsammans med skolpersonal och målgruppen, att ta fram stödmaterial och inspiration som ska finnas på en särskild hemsida.

Efter projektslut är förhoppningen att skolorna ska fortsätta arrangera Hugoloppet inom ramen för den egna verksamheten med hjälp av hemsidan och materialet som tagits fram.

Beviljat belopp

3 222 317 kronor

Projektets tidstatus

1%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

3 222 317 kronor

Projektets tidstatus

1%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Täby

Liknande projekt

  • 10 minuter-metoden

    Syftet med projektet är att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

  • En brottarmatta utan gränser

    Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Fler i Rugbyrörelse

    Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje,…

Sidan uppdaterades 2022-11-09.