Till innehållet

Hund i vården

Projektet drivs av: Hälsans Natur

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja användas i äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering för människor som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador.

Målet med projektet är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja användas i äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering för människor som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador. Projektet riktar sig till personal inom vård och omsorg med intresse för denna metod, till hundägare som vill utbilda sig och sin hund till vårdhundsteam och till politiker och andra beslutsfattare som vill ha information om hur hundar kan användas inom  vård och omsorg. Metoden ”Hund i vården” ska införas i ett antal äldreboenden och rehabenheter genom konkret stöd, information och utbildningsinsatser. Vid projektets slut ska metoden vara en naturlig del av enheternas löpande verksamhet. Genom material och den metodik för utbildningar och införande som tagits fram, liksom genom modeller för policies och riktlinjer för vårdenheter, ska införandet underlättas på ytterligare enheter runt om i landet.

Verksamheten kommer att leva vidare. Det är redan över 40 kommuner, ett par landsting och flera privata vårdgivare som infört metoden och som vill bredda sin verksamhet.

Projektet har en styrgrupp där - förutom Hälsans Natur - ingår Uppsala kommun, Demensförbundet, STROKE – Riksförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Alzheimerfonden och Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Vi har en mycket bred samverkan med många andra organ

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2007 och avslutades i december 2010.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2007 och avslutades i december 2010.

Kontakt

Ort
Vänge (Uppsala), nationellt

Liknande projekt

  • Aktiva Killar

    Aktiva Killar är ett utvecklingsprojekt för att killar med funktionsnedsättning ska kunna bli mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och…

  • AKTIV FRITID - för barn och ungdom med Språkstörning

    Projektet syftar till att underlätta och möjliggöra för barn och unga med språkstörning att på sina villkor kunna ta del av sin hemorts fritidsutbud…

  • Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

    Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.