Till innehållet

Hunddagiset TriBus (tidigare: Hundförskolan Volontären)

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Målet är att tillsammans med personer med funktionsnedsättning, främst fysisk rörelsenedsättning, starta och utveckla en verksamhet som erbjuder ett fullt ut tillgängligt hunddagis, en besöksverksamhet och en utbildningsverksamhet.

Deltagarna har ett stort intresse för hundar och djur och vill arbeta inom detta område. Verksamheten ska ge deltagarna teoretiska kunskaper, servicekänsla, bra och meningsfulla arbetsuppgifter, praktik och en start på jobbkarriären. Hundarna som blir omhändertagna i verksamheter ska erbjudas stimulans och träning i syfte att komma vidare i sin utveckling. Verksamheten sponsras genom stödinsatser av djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg.

 Efter projektet ska verksamheten leva vidare och erbjuda arbete och praktikplatser för målgruppen och en bra verksamhet för hundarna och hundägarna. Verksamheten kommer att finansieras genom intäkter från hundägare, offentlig sektor, fonder och sponsring. Projektet drivs av Bräcke diakoni, DHR är medsökande och projektet har ett nära samarbete med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Blå stjärnan Djursjukhus.

Efter avslutat projekt

Projektet resulterade i ett hunddagis som är fullt ut tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar. Målgruppen arbetar tillsammans med handledare i verksamheten som tar emot hundar.

Förutom att passa hundarna så genomför de besöksverksamhet på demensboende, daglig verksamhet och förskola. De tar också emot praktikanter och personer i arbetsträning från Arbetsförmedlingen och kommunen.

De har byggt upp samarbete med Blå Stjärnan djursjukhus, som ger utbildning om hundar, och Göteborgs folkhögskola, som har byggt upp kursen nose work.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Lipödem

    Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och…

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

  • Konstra (tidigare: Vem får bidra?)

    Projektet ska utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans.

Sidan uppdaterades 2020-06-30.