Till innehållet

Hydroponisk Terassodling i Stan

Projektet drivs av: Stiftelsen Gemenskap och Arbete Fontänhuset Helsingborg

Beskrivning av projektet

Fontänhuset i Helsingborg ska pröva hydroponisk odling som en ny gren i deras arbetsinriktade verksamhet. Målgruppen är personer med långvarig psykisk ohälsa. I projektet ska deltagare lära sig om hydroponisk odling, de ska planera och bygga en hydroponisk odling på en terrass som finns i anslutning till Fontänhuset.

Projektet ska samverka med odlingsinriktade och rehabiliterande verksamheter. Genom samverkan ska projektet möjliggöra för målgruppen att hitta nya vägar till arbetsmarknaden.

Efter projektets slut ska hydroponisk trädgårdsodling vara en av Fontänhusets olika arbetsinriktade verksamheter.

 

Beviljat belopp

2 196 096 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

2 196 096 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Visam - Tillsammans för välbefinnande och värdighet för äldre med psykisk ohälsa

    Projektet ska utveckla en kunskapsplattform i syfte att stötta äldre med psykisk ohälsa genom att erbjuda en e-utbildning till vård- och…

  • Joint Attention

    Projektet syftar till att stötta personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag och att hitta vägar in i sysselsättning.

  • Grön Verkstad

    Målet med projektet är att utveckla ett arbetssätt med trädgårdsodling tillsammans med målgruppen, som är patienter inom rättspsykiatri.

Sidan uppdaterades 2024-05-02.