Till innehållet

I <3 FILM: Röda Korsets filmutbildning i Umeå

Projektet drivs av: Röda Korset Röda Korset Umeåkretsen

Beskrivning av projektet

Film som mötesplats är ett integrationsprojekt vars syfte är att ungdomar förutom att lära sig om film och om att göra film också får träffa nya människor och skapa nya sociala kontakter.

Film som mötesplats är ett två-årigt projekt som syftar till att erbjuda unga en mötesplats där de får träffas utifrån ett gemensamt intresse. Genom att erbjuda filmutbildning för ungdomar mellan 17 och 23 år, tre gånger om året vill vi skapa en plattform för integration för stadens ungdomar. Ungdomarna kommer att få lära sig grunderna i filmproduktionens alla steg, från manusarbete till redigering och allt där emellan.

Målet med projektet och utbildningen är att ungdomarna själva skapar nya kontakter i Umeå och får en möjlighet att känna delaktighet och förstå sitt människovärde. Vi vet av vårt tidigare arbete att utbyte och kamratskap mellan enskilda personer, samt fungerande mötesplatser, är grundläggande för god demokratisk ordning i samhället. Vi vill också med vår filmskola lyfta den kompetens och de kunskaper som bland annat ungdomar från andra länder och kulturer bär med sig till Sverige. Vi vill tillsammans med ungdomarna skildra Sverige ur ett perspektiv som kanske inte är det vanliga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2010 och avslutades i april 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2010 och avslutades i april 2013.

Kontakt

Liknande projekt

  • Socialt arbetskooperativ

    Det här projektet handlar om allas rätt till arbete. Unga vuxna från gymnasiesärskolan, som vill och kan arbeta, ska inte bli förtidspensionerade.…

  • Strong Girls

    Målet med projektet är att stötta tjejer att uppleva och dra fördel av de möjligheter som finns inom idrott och äventyrssport.

  • Sammankonst

    Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla och Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt …

Sidan uppdaterades 2020-06-02.