Till innehållet

I balans med yoga

Projektet drivs av: Föreningen Yoga You

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en utbildning och handledning för personer som ska leda och utföra övningarna med målgruppen.

Syftet med projektet är att öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens.

Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en utbildning och handledning för personer som ska leda och utföra övningarna med målgruppen. Under projektet ska övningar testas och utvecklas tillsammans med målgruppen på boenden, träffpunkter och dagverksamheter. Målgruppen ger respons på övningarna och feedback från personal och anhöriga tas in.

Efter projektet ska det finnas material och filmer med de anpassade övningarna för alla att ta del av. Det ska även finnas en utbildning för de som vill fördjupa sig i metoden. Yoga- och balansövningarna kommer leva vidare som en etablerad metod på de boenden och dagverksamheter som är med i projektet och i form av studiecirklar för de som bor hemma.

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Skövde
Sidan uppdaterades 2020-06-02.