Till innehållet

I balans med yoga

Projektet drivs av: Föreningen Yoga You

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en utbildning och handledning för personer som ska leda och utföra övningarna med målgruppen.

Syftet med projektet är att öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens.

Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en utbildning och handledning för personer som ska leda och utföra övningarna med målgruppen. Under projektet ska övningar testas och utvecklas tillsammans med målgruppen på boenden, träffpunkter och dagverksamheter. Målgruppen ger respons på övningarna och feedback från personal och anhöriga tas in.

Efter projektet ska det finnas material och filmer med de anpassade övningarna för alla att ta del av. Det ska även finnas en utbildning för de som vill fördjupa sig i metoden. Yoga- och balansövningarna kommer leva vidare som en etablerad metod på de boenden och dagverksamheter som är med i projektet och i form av studiecirklar för de som bor hemma.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Skövde

Liknande projekt

  • UngOteket

    UngOteket är en ledarskapsutbildning där unga parallellt lär sig föreningskunskap och får arbeta praktiskt med att driva ett projekt i sin förening.

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

  • Bus - glädje, lek och rörelse med familjehund

    Syftet med projektet är att ge målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning bus, glädje, lek och rörelse, som alla barn har rätt till.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.