Till innehållet

I jobb (tidigare Mot jobb)

Projektet drivs av: Sensus Studieförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa unga vuxna med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa unga vuxna med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är unga vuxna med ADHD eller liknande odiagnostiserad problematik som befinner sig i, eller i risk för, drogmissbruk och/eller kriminalitet. Deltagarna får anställning på ett företag där de arbetar under handledning. Parallellt får de utbildning i studiecirkelform och coachning av handledare.

Projektet ska ta emot 30 deltagare per år. Målet är att hälften ska nå varaktig sysselsättning i form av anställning eller studier efter sex månader.

Efter projektet är tanken att modellen ska finnas i föreningen och att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser för deltagare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.