Till innehållet

I jobb (tidigare Mot jobb)

Projektet drivs av: Sensus Studieförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa unga vuxna med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa unga vuxna med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är unga vuxna med ADHD eller liknande odiagnostiserad problematik som befinner sig i, eller i risk för, drogmissbruk och/eller kriminalitet. Deltagarna får anställning på ett företag där de arbetar under handledning. Parallellt får de utbildning i studiecirkelform och coachning av handledare.

Projektet ska ta emot 30 deltagare per år. Målet är att hälften ska nå varaktig sysselsättning i form av anställning eller studier efter sex månader.

Efter projektet är tanken att modellen ska finnas i föreningen och att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser för deltagare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • DEMO - Demokrati Engagemang Medmänsklighet Organisering

    DEMO utvecklar metoder för att sprida de demokratiska värderingar som präglar det unga civilsamhället i Sverige. Vi vill möta ungas engagemang,…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.