Till innehållet

I jobb (tidigare Mot jobb)

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa unga vuxna med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa unga vuxna med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är unga vuxna med ADHD eller liknande odiagnostiserad problematik som befinner sig i, eller i risk för, drogmissbruk och/eller kriminalitet. Deltagarna får anställning på ett företag där de arbetar under handledning. Parallellt får de utbildning i studiecirkelform och coachning av handledare.

Projektet ska ta emot 30 deltagare per år. Målet är att hälften ska nå varaktig sysselsättning i form av anställning eller studier efter sex månader.

Efter projektet är tanken att modellen ska finnas i föreningen och att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser för deltagare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

  • Universell menskompetens - menskunskap för alla

    Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar.…

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.