Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

I nöd och lust

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad har en eller flera psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Projektet riktar sig till äldre anhöriga som vårdar en make/maka/partner i hemmet.

Projektet ska synliggöra de äldre anhöriga och deras behov, öka deras kunskap och självtillit genom att utveckla information och handledning som kan stärka dem i rollen som anhöriga, liksom relationen till sin närstående. Ämnen som projektet kommer att belysa är beröring, hot och våld samt det outsagda – situationer, händelser och känslor som det kan vara svårt att prata om och som inte sällan är tabubelagda.

Här handlar det om ett nationellt projekt som tillsammans med anhöriga samt personer som träffar äldre anhöriga i sin yrkesroll skall utveckla stöd och material. Projektets resultat kommer att leva vidare genom de metoder och insatser som utvecklas under projekttiden. Allt material som tas fram kommer att vara gratis att ta del av via Bräcke Diakonis och Nationellt kompetenscenter anhörigas (Nka) hemsidor. Materialet kommer även vara utformat på sådant sätt att det kan utgöra underlag för studiecirklar. Efter projekttiden ansvarar Bräcke Diakoni för löpande uppdateringar av materialet.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i april 2023.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i april 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-09-15.