Till innehållet

I nöd och lust

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad har en eller flera psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Projektet riktar sig till äldre anhöriga som vårdar en make/maka/partner i hemmet.

Projektet ska synliggöra de äldre anhöriga och deras behov, öka deras kunskap och självtillit genom att utveckla information och handledning som kan stärka dem i rollen som anhöriga, liksom relationen till sin närstående. Ämnen som projektet kommer att belysa är beröring, hot och våld samt det outsagda – situationer, händelser och känslor som det kan vara svårt att prata om och som inte sällan är tabubelagda.

Här handlar det om ett nationellt projekt som tillsammans med anhöriga samt personer som träffar äldre anhöriga i sin yrkesroll skall utveckla stöd och material. Arbetet drivs tillsammans med Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscenter Anhöriga (NKA) och SPF Seniorerna

Projektets resultat kommer att leva vidare genom de metoder och insatser som utvecklas under projekttiden. Allt material som tas fram kommer att vara gratis att ta del av via Bräcke Diakonis och Nationellt kompetenscenter anhörigas (Nka) hemsidor. Materialet kommer även vara utformat på sådant sätt att det kan utgöra underlag för studiecirklar. Efter projekttiden ansvarar Bräcke Diakoni för löpande uppdateringar av materialet.

Beviljat belopp

2 060 396 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i april 2023.

Beviljat belopp

2 060 396 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i april 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Seniorvän - kontaktperson för äldre

    Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning.

  • Vuxensyskon

    Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

  • Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

    Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad…

Sidan uppdaterades 2022-03-17.