Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

IC-bility för unga i Sverige

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking, en utbildningsprocess där ungdomar får verktyg att hantera sitt förhållningssätt till sig själva, sin omgivning, möten med andra människor och konfliktfyllda situationer.

Stiftelsen Fryshuset ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking (ICT) i Sverige, en utbildningsprocess där ungdomar får nya verktyg att hantera sitt förhållningssätt till både sig själva, sin omgivning, möten med andra människor och konfliktfyllda situationer.

Målet är att bygga en långsiktigt, hållbar och nyskapande verksamhet där unga får ta del av det svenska ICT-programmet vilket möjliggör för unga att bidra till att motverka en destruktiv polarisering i samhället. Modellen riktar sig till alla unga och utgår från ett främjande av psykisk hälsa, vilket gör att man undviker att stigmatisera och polarisera vissa grupper. Den primära målgruppen är unga mellan 16–25 år och den sekundära målgruppen är de som på olika sätt möter och påverkar ungas liv exempelvis lärare, pedagoger, samfunds- och idrottsledare. Målsättningen är att det ska finnas ett validerat ICT-program i Sverige som är spritt, etablerat och efterfrågat i hela landet. Verksamheten ska då finansieras genom bland annat försäljning av utbildningar och handledning samt längre avtal med olika kommuner eller myndigheter.

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i mars 2020 och avslutas i mars 2023.

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i mars 2020 och avslutas i mars 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-07-06.