Till innehållet

IC-bility för unga i Sverige

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking, en utbildningsprocess där ungdomar får verktyg att hantera sitt förhållningssätt till sig själva, sin omgivning, möten med andra människor och konfliktfyllda situationer.

Stiftelsen Fryshuset ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking (ICT) i Sverige, en utbildningsprocess där ungdomar får nya verktyg att hantera sitt förhållningssätt till både sig själva, sin omgivning, möten med andra människor och konfliktfyllda situationer.

Målet är att bygga en långsiktigt, hållbar och nyskapande verksamhet där unga får ta del av det svenska ICT-programmet vilket möjliggör för unga att bidra till att motverka en destruktiv polarisering i samhället. Modellen riktar sig till alla unga och utgår från ett främjande av psykisk hälsa, vilket gör att man undviker att stigmatisera och polarisera vissa grupper. Den primära målgruppen är unga mellan 16–25 år och den sekundära målgruppen är de som på olika sätt möter och påverkar ungas liv exempelvis lärare, pedagoger, samfunds- och idrottsledare. Målsättningen är att det ska finnas ett validerat ICT-program i Sverige som är spritt, etablerat och efterfrågat i hela landet. Verksamheten ska då finansieras genom bland annat försäljning av utbildningar och handledning samt längre avtal med olika kommuner eller myndigheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Min Karriär!

    Projektet Min karriär! ska ta fram en modell som introducerar unga, mellan 13 och 17 år i Järva till möjliga yrkesområden, genom att tilltala och…

  • MIN STORY

    MIN STORY syftar till att synliggöra, lyfta och utbilda om frågan barn och unga som upplever våld i hemmet och ägs av Ericastiftelsen som driver…

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2020-07-06.