Till innehållet

IC-Centret med och för unga

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Fryshuset vill stärka ungas förmåga att hantera skillnader och motsättningar i mötet med andra som tänker annorlunda, minska polarisering och främja psykisk hälsa. Detta ska göras genom att implementera och vidareutveckla utbildningsprogrammet ICbility. Målgruppen är unga i ålder 16–25 år.

IC står för Integrative Complexity och är ett psykologiskt koncept och mått på komplexiteten av ens kognitiva struktur. IC ligger till grund hur vi uppfattar oss själv, andra och omvärlden. Utbildningsprogrammet möjliggör ett bättre självledarskap, kreativ problemlösning, självkontroll och konstruktiv konflikthantering. Metoden kommer ursprungligen från Cambridge University och har i tidigare projekt anpassats till en svensk kontext. Målet i projektet är att utveckla arbetsmodeller och lärmiljöer för implementering och vidareutveckling av ICbility-programmet. Fryshuset ska forma ett IC-Center där kunskap om programmet, utbildningar och nätverk kommer finnas samlat, och inte vara beroende av Cambridge Universitet, när de ska utbilda fler processledare.

Efter projektet är avslutat ska ICbility-programmet vara kvalitetssäkrat och tillgängligt för fler organisationer och unga att ta del av. IC-centret blir en del av Fryshusets ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

4 702 744 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

4 702 744 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

Sidan uppdaterades 2023-11-13.