Till innehållet

IDEDI Institutet för demokrati och dialog (f.d Pluralism- och dialoginstitutet)

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Fryshuset vill etablera ett resurscenter för att bidra till ömsesidig förståelse mellan människor med olika religiös, kulturell, etnisk och socioekonomisk bakgrund.

Målet är att motverka segregation, lyfta fram kunskap om hur interreligiösa metoder kan minska främlingsfientlighet och rasism samt förebygga att unga hamnar i våldsbejakande miljöer. Inom ramen för projektet ska utbildningsprogram och metoder för skolor, socialtjänst och organisationer tas fram.

Primär målgrupp är ungdomar i åldern 16-25 år som på olika sätt upplever att deras liv begränsas eller påverkas på grund av människors uppfattning om deras religiösa-kulturella-etniska identitet samt unga som vill lära sig av olikheter och vara med och bidra med sina erfarenheter i en gemensam mångfald. Projektet räknar med att arbeta med minst 200 aktivt deltagande unga per år samt genom skolprogram, workshops i samfund, ungdomsorganisationer och fritidsgårdar att nå minst 5000 unga per år.

Vid projekttidens slut ska resurscentret ha etablerats och kunna erbjuda skräddarsydda utbildningar för lärare, kommuner, samfund m.fl. Finansiering av centret förväntas ske dels genom försäljning av utbildningar och uppdrag dels genom en samfinansiering från alla samarbetsorganisationer. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att fortsätta utveckla arbetet mot kommunerna vilket stärker etableringen av resurscentret och dess uppdrag.

Efter avslutat projekt

Genom projektet har Fryshuset skapat resurscentret IDEDI Institutet för Demokrati och Dialog där ungdomar med olika religiösa och kulturella bakgrunder har fått mötas för att få större kunskap och förståelse för varandra vilket leder till minskade konfliktytor.

Detta har skett genom att unga ledare och inspiratörer med olika religiösa och kulturella bakgrunder har åkt ut till skolklasser och mött ungdomar, haft workshops med samtal, berättelser (till exempel storytelling) och olika aktiviteter för att öka kompetens och förståelse mellan olika unga.

Det har även tagits fram en utbildningsmetod kallad Kunskapslyftet som vänder sig till personal och tjänstemän som jobbar med ungdomar eller beslutar om ungdomar ute i kommunerna. Metoden ger ökad kunskap, kompetens och fler verktyg som kan användas i arbetet med unga.

Verksamheten fortsätter i Fryshusets regi genom bland annat försäljning av utbildningspaketet (Kunskapslyftet) men även genom IDEDI:s nätverkande med andra aktörer som arbetar för demokrati och mot våldsbejakande extremism.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i januari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i januari 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Detta projekt avbröts i juni 2021.

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2020-07-07.