Till innehållet

Idrott - ett gränslöst språk

Projektet drivs av: Norrbottens Parasportförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja ledarrekrytering till parasporten.

Ledarna ska rekryteras från gruppen idrottsintresserade nyanlända ungdomar. Projektet ska bedrivas i tre kommuner, Kalix, Luleå och Boden. Målsättningen är att starta 3-5 nya idrottsverksamheter i varje kommun, rekrytera 20 nya ledare och att öka kunskapen inom omsorgen om fysisk aktivitet för målgruppen. I projektet ska prova-på-tillfällen anordnas för båda målgrupperna, nya ledare ska få utbildning i ledarskap och funktionsnedsättning, de ska ta fram kursmaterial och genomföra kurser för personal inom skola och omsorg.

De nya idrottsverksamheterna ska leva vidare i nya eller befintliga föreningar, genom medlemsavgifter och stöd från kommunerna med lokaler och aktivitetsstöd, samt med stöttning från Norrbottens Parasportförbund. Resultatet och arbetssättet ska spridas till övriga kommuner i länet i syfte att starta idrottsverksamheter på flera orter. Förbundet kommer även att sprida arbetssättet nationellt via Parasport Sverige.

Efter projektet

Projektet ledde till nya idrottsverksamheter för målgruppen i Luleå (pingis, basket, vattengympa) och i Kalix (innebandy och allaktivitetsgrupp).

Personal på boenden har fått kunskap om vikten av rörelse och motion för målgruppen, vilket på vissa boenden har lett till att de stöttat brukare att ta sig till träningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Luleå

Liknande projekt

  • I balans med yoga

    Projektet ska öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en…

  • Livskraft Söderhamn

    Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

  • På Rätt Plats

    Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre…

Sidan uppdaterades 2021-03-25.