Till innehållet

Idrott - ett gränslöst språk

Projektet drivs av: Norrbottens Parasportförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja ledarrekrytering till parasporten.

Ledarna ska rekryteras från gruppen idrottsintresserade nyanlända ungdomar. Projektet ska bedrivas i tre kommuner, Kalix, Luleå och Boden. Målsättningen är att starta 3-5 nya idrottsverksamheter i varje kommun, rekrytera 20 nya ledare och att öka kunskapen inom omsorgen om fysisk aktivitet för målgruppen. I projektet ska prova-på-tillfällen anordnas för båda målgrupperna, nya ledare ska få utbildning i ledarskap och funktionsnedsättning, de ska ta fram kursmaterial och genomföra kurser för personal inom skola och omsorg.

De nya idrottsverksamheterna ska leva vidare i nya eller befintliga föreningar, genom medlemsavgifter och stöd från kommunerna med lokaler och aktivitetsstöd, samt med stöttning från Norrbottens Parasportförbund. Resultatet och arbetssättet ska spridas till övriga kommuner i länet i syfte att starta idrottsverksamheter på flera orter. Förbundet kommer även att sprida arbetssättet nationellt via Parasport Sverige.

Efter projektet

Projektet ledde till nya idrottsverksamheter för målgruppen i Luleå (pingis, basket, vattengympa) och i Kalix (innebandy och allaktivitetsgrupp).

Personal på boenden har fått kunskap om vikten av rörelse och motion för målgruppen, vilket på vissa boenden har lett till att de stöttat brukare att ta sig till träningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Luleå

Liknande projekt

  • Min hälsa spelar roll

    Projektet ska testa och omarbeta den amerikanska metoden Health Matters som syftar till att ge målgruppen personer med intellektuella…

  • Ungt inflytande

    På fritidsgårdar används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten, men verktyg saknas för att inkludera unga med…

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2021-03-25.