Till innehållet

Individuell plan

Projektet drivs av: FUB Stockholm

Beskrivning av projektet

FUB i Stockholm ska verka för att så kallade individuella planer, som beskriver stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, görs tillgängliga för målgruppen. Projektet syftar också till att användandet av individuella planer ökar bland ansvariga LSS-handläggare.

Personer som omfattas av insatser enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till en individuell plan som beskriver det planerade stödet och samtidigt erbjuder en delaktighet i insatserna.

FUB i Stockholm ska i projektet verka för att detta stöd blir tillgängligt för målgruppen och att användandet av individuella planer ökar bland ansvariga LSS-handläggare. Syftet är att stärka målgruppens egenmakt.

Efter projektet ska metodmaterialet förvaltas av FUB Stockholm och projektets samverkansparter.


Beviljat belopp

5 304 725 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

5 304 725 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Digitalisering där vi hör till

    Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika…

  • Volontärskap för alla

    Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2022-11-14.