Till innehållet

Individuell plan

Projektet drivs av: FUB Stockholm

Beskrivning av projektet

FUB i Stockholm ska verka för att så kallade individuella planer, som beskriver stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, görs tillgängliga för målgruppen. Projektet syftar också till att användandet av individuella planer ökar bland ansvariga LSS-handläggare.

Personer som omfattas av insatser enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till en individuell plan som beskriver det planerade stödet och samtidigt erbjuder en delaktighet i insatserna.

FUB i Stockholm ska i projektet verka för att detta stöd blir tillgängligt för målgruppen och att användandet av individuella planer ökar bland ansvariga LSS-handläggare. Syftet är att stärka målgruppens egenmakt.

Efter projektet ska metodmaterialet förvaltas av FUB Stockholm och projektets samverkansparter.


Beviljat belopp

5 304 725 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

5 304 725 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-14.