Till innehållet

Inflytande i rättspsykiatrin

Projektet drivs av: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) startat ett arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro.

Projektet riktar sig till patienter som vårdas eller har vårdats på rättspsykiatriska kliniker och patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård. I projektet ingår även anhöriga som kan bidra med viktiga kunskaper.

Projektet genomförs i samarbete med sex rättspsykiatriska kliniker vilket gör att vi tillsammans med klinikerna får möjlighet att:

 • stärka patienternas egenmakt och minska självstigma
 • öka patienternas möjligheter att påverka sin egen vård och hur vården bedrivs på klinikerna
 • öka klinikernas möjlighet att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov och synpunkter.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i mars 2023.

Tre tecknade personer, en kvinna och två män, mot en vit bakgrund.

Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i april 2020 och avslutas i mars 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Hälsoprojektet - för och av äldre

  Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

 • Mötesglädje istället för ensamhet

  Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos…

 • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

  Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för personer med samsjuklighet och deras anhöriga.

Sidan uppdaterades 2021-01-29.