Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Inget om oss utan oss! Svensk påverkan och medverkan i framtagandet av FN:S konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Projektet drivs av: Handikapphistoriska Föreningen

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).Erfarenheterna kommer sedan att spridas till allmänheten, men framförallt inom funktionshinderrörelsen

Projektet ska tillsammans med en mängd samarbetspartners gemensamt ta fram en intervjubok, webbplattform och studiematerial som beskriver hur denna process gått till och vilken betydelse det haft för svensk politik i allmänhet, men i synnerhet för hur man praktiskt kan arbeta med mänskliga rättigheter genom att använda FN:s olika konventioner.

Projektet kommer intervjua nyckelpersoner och sammanställa material som låg till grund för hur den svenska funktionshinderrörelsen praktiskt påverkade CRPD. Projektet kommer även genomföra utåtriktade aktiviteter tillsammans med målgruppen, arkiv och museer för att sprida kunskap om funktionshinder, tillgänglighet, mänskliga rättigheter och civilsamhällets roll som experter och påverkansaktörer.

Projektets resultat lever vidare genom att boken kommer att användas i utbildningar och kurser via involverade organisationer och även aktörer som ingår i den sekundära målgruppen. Webbmaterialet kommer finnas tillgängligt på flera av samarbetspartners webbplatser.

Beviljat belopp

1 626 208 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i februari 2021 och avslutas i februari 2024.

Beviljat belopp

1 626 208 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i februari 2021 och avslutas i februari 2024.

Kontakt

Ort
Huddinge
Sidan uppdaterades 2021-01-18.