Till innehållet

Initium

Projektet drivs av: ShareMusic & Performing Arts

Beskrivning av projektet

Projektet Initiums syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten.

Projektets syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten. I konstnärliga labb på de fyra scenkonstinstitutionerna NorrlandsOperan, GöteborgsOperan, Smålands Musik & Teater samt Västerås Sinfonietta kommer upphovspersoner och utövare, med och utan funktionsnedsättning, att tillsammans med personal på institutionerna få utveckla ett inkluderande arbetssätt i praktiken.

Målet är en metod som ger scenkonstinstitutioner verktyg för att arbeta inkluderande. I projektet utvecklas även ett mentorsprogram där presumtiva upphovspersoner med funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin yrkeskarriär genom stöd och vägledning av etablerade tonsättare, koreografer och regissörer. Genom mentorsträffar och de konstnärliga labben möter målgruppen olika kompetenser och konstnärliga verk produceras.

Efter projektet slut kommer resultaten att tas om hand av de medverkande organisationerna och användas i deras ordinarie verksamhet. Ansvaret för den fortsatta förvaltningen, utvecklingen och spridningen kommer att ligga inom ramen för det nya nationella kunskapscentrum som ShareMusic kommer att utgöra.

Efter projektet

Projektet ledde till utvecklandet av metoder för inkluderande scenkonst, konstnärlig labbverksamhet samt ett mentorsprogram för utövare med funktionsnedsättning. Verksamheten lever vidare i det mentorsprogram och genom de konstnärliga labb som ShareMusic & Performing Arts fortsatt kommer att driva och vidareutveckla. Projektets metoder har dokumenterats, bland annat i filmer, vilka kommer att spridas av projektägaren tillsammans med samverkansparterna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Gränna

Liknande projekt

  • KulturBYRÅkraterna

    Projektet KulturBYRÅkraterna skapar, bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, ett kulturkansli som även innefattar en…

  • Kulturhus mot psykisk ohälsa

    Kulturhus mot psykisk ohälsa är en kamratstödsmetod, som använder sig av kultur som redskap. Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa.

  • Jag - den jag är

    Projektet ska utveckla en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre arbetar med scenkonst och kreativt skapande…

Sidan uppdaterades 2022-03-11.