Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Initium

Projektet drivs av: ShareMusic & Performing Arts

Beskrivning av projektet

Projektet Initiums syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten.

Projektets syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten. I konstnärliga labb på de fyra scenkonstinstitutionerna NorrlandsOperan, GöteborgsOperan, Smålands Musik & Teater samt Västerås Sinfonietta kommer upphovspersoner och utövare, med och utan funktionsnedsättning, att tillsammans med personal på institutionerna få utveckla ett inkluderande arbetssätt i praktiken.

Målet är en metod som ger scenkonstinstitutioner verktyg för att arbeta inkluderande. I projektet utvecklas även ett mentorsprogram där presumtiva upphovspersoner med funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin yrkeskarriär genom stöd och vägledning av etablerade tonsättare, koreografer och regissörer. Genom mentorsträffar och de konstnärliga labben möter målgruppen olika kompetenser och konstnärliga verk produceras.

Efter projektet slut kommer resultaten att tas om hand av de medverkande organisationerna och användas i deras ordinarie verksamhet. Ansvaret för den fortsatta förvaltningen, utvecklingen och spridningen kommer att ligga inom ramen för det nya nationella kunskapscentrum som ShareMusic kommer att utgöra.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Gränna
Sidan uppdaterades 2020-06-02.