Till innehållet

Inkludera Flera – för en global funkisrörelse

Projektet drivs av: MyRight - Empowers people with disabilities

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning att engagera sig i globala utvecklingsfrågor.

Målet är att skapa nätverk och utbildningar som ger fler möjlighet att engagera sig i globala frågor som stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Projektets målgrupp är unga vuxna med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

Inom ramen för projektet genomförs workshops, utbildningar och informationskampanjer. Metoderna som utvecklas samlas i en digital handbok och tillgängliggörs på en digital plattform/hemsida.

Efter projekttiden drivs verksamheten vidare av My Right med stöd av metodmaterialet, plattformen och de nätverk som etablerats.

Beviljat belopp

3 931 904 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

3 931 904 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Min story - Vår Agenda

    Projektets ska tillsammans med elever och pedagoger utveckla en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och…

Sidan uppdaterades 2022-01-13.