Till innehållet

Inkludera Flera – för en global funkisrörelse

Projektet drivs av: MyRight - Empowers people with disabilities

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning att engagera sig i globala utvecklingsfrågor.

Målet är att skapa nätverk och utbildningar som ger fler möjlighet att engagera sig i globala frågor som stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Projektets målgrupp är unga vuxna med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

Inom ramen för projektet genomförs workshops, utbildningar och informationskampanjer. Metoderna som utvecklas samlas i en digital handbok och tillgängliggörs på en digital plattform/hemsida.

Efter projekttiden drivs verksamheten vidare av My Right med stöd av metodmaterialet, plattformen och de nätverk som etablerats.

Beviljat belopp

3 931 904 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

3 931 904 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades 2022-01-13.