Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Inkludera Flera – för en global funkisrörelse

Projektet drivs av: MyRight - Empowers people with disabilities

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning att engagera sig i globala utvecklingsfrågor.

Målet är att skapa nätverk och utbildningar som ger fler möjlighet att engagera sig i globala frågor som stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Projektets målgrupp är unga vuxna med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

Inom ramen för projektet genomförs workshops, utbildningar och informationskampanjer. Metoderna som utvecklas samlas i en digital handbok och tillgängliggörs på en digital plattform/hemsida.

Efter projekttiden drivs verksamheten vidare av My Right med stöd av metodmaterialet, plattformen och de nätverk som etablerats.

Beviljat belopp

3 931 904 kronor

Projektets tidstatus

26%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

3 931 904 kronor

Projektets tidstatus

26%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-10-25.