Till innehållet

Inkludera mera

Projektet drevs av: Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Beskrivning av projektet

I projektet vill en grupp folkhögskolor ta på sig ansvaret att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Tillsammans med lokala organisationer diskuterar vi och utbyter erfarenheter - målet är att ta fram metoder för att motverka rasism.

Vi vill utveckla metoder för ett mer inkluderande samhälle som utgår från FNs mänskliga rättigheter där människor med olika bakgrund och med olika förutsättningar tar plats i samhällslivet som aktiva medborgare, i utbildningar, civilsamhälle och i arbetsliv samt främlingsfientlighet och rasism motarbetas 

Visionen är att fler vaccineras mot och fler slipper drabbas av vardagsrasism och främlingsfientlighet. Fler vill som aktiva medborgare i Sverige, men även som EU- och världsmedborgare, bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle. När projektet avslutas efter två år ska deltagarna från de medverkande folkhögskolorna och samverkande organisationer, ha etablerat ett långsiktigt hållbart samarbete kring metoder för att motverka främlingsfientlighet och bidra till ett inkluderande samhälle, som en bas och en resurs för fortsatt arbete. Under år ett finns i projketet minst 1 600 aktiva unga studeande och representanter från medverkande ungdomsorganisationer och minst 80 % av de medverkande folkhögskolorna upplever när projektaktiviteterna avslutats att de höjt sin beredskap och kompetens när det gäller att motverka vardagsrasism och främlingsfientlighet samt att arbeta för ett mer inkluderande samhälle.

Det finns totalt 150 folkhögskolor i Sverige. Vi ser det som en särkild uppgift för folkhögskolorna att arbeta aktivt för ett antirasistiskt samhälle. De metoder som projektet jobbar fram kommer att komma alla Sveriges folkhögskolor till del.

I projektet finns det en lokal styrgrupp i varje medverkande folkhögskola. Den består av en lokal samordnare samt representanter för kursdeltagare och den lokala samarbetsorganisationen. Där, i den styrgruppen, avgörs vad som ska hända lokalt. Det finns även en central styrgrupp där det finns representanter för kursdeltagare.

Projektet, som leds av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, samarbetar med stiftelsen EXPO samt en mängd lokala ungdomsorganisationer . Varje medverkande folkhögskola väljer ut sin egen lokala samverkansorganisation.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm med flera orter i hela Sverige

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

    Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

  • B-Art

    Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.