Till innehållet

Inkluderingslabbet

Projektet drevs av: URBI Urban biodling ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsvariationer.

Syftet är att bryta ofrivilligt utanförskap genom att utveckla metoder och modeller för målgruppens ökade tillgång till förenings-, kultur- och arbetsliv samt utbildning och offentligt samtal. I förlängningen ska deltagare även få möjlighet att utvecklas som ledare, arbetsgivare, innovatörer och företagare. Arbetssättet ska vara att målgruppen träffar företrädare för förenings-, kultur- och arbetsliv samt offentliga aktörer för att gemensamt identifiera funktionshindrande processer som bidrar till att förstärka utanförskapet för målgruppen.

Nästa steg i processen är att komma fram till möjliga lösningar som man tillsammans prövar i mindre skala. Inkluderingslabbet kommer också att arbeta med att främja empowerment bland målgruppen genom studiecirklar, coachning, föreläsningar och workshoppar.

Efter projektets slut ska det finns en beprövad metod samt studiecirkelmaterial, föreläsarnätverk och ambassadörer rustade att bedriva fortsatta processer. Inkluderingslabbet inkluderas i URBI:s ordinarie verksamhet och finansieras genom att samverkansparter och andra intressenter köper tjänster.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagandet av en verktygslåda med mötes-, stöd-, utforsknings- och skapandemodeller samt test-och-prova-på-metoder. Vidare har en metodbok, ett föreläsarnätverk och en poddserie producerats. Verksamheten lever vidare inom ramen för den nya ideella föreningen Inkluderingslabbet och i samverkan med Malmö stad samt ett antal övriga samverkansparter.

Webbplatsen Inkluderingslabbet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

    Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

  • Malmö, vad drömmer du om?

    Projektet ska arbeta fram metoder för att förena olika klasser och skolor oberoende av social och etnisk tillhörighet i gemensamma projekt.

  • #minframtid

    Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

Sidan uppdaterades 2022-09-22.