Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Inkluderingslabbet

Projektet drivs av: URBI Urban biodling ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsvariationer för att bryta ofrivilligt utanförskap.

Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsvariationer. Syftet är att bryta ofrivilligt utanförskap genom att utveckla metoder och modeller för målgruppens ökade tillgång till förenings-, kultur- och arbetsliv samt utbildning och offentligt samtal. I förlängningen ska deltagare även få möjlighet att utvecklas som ledare, arbetsgivare, innovatörer och företagare. Arbetssättet ska vara att målgruppen träffar företrädare för förenings-, kultur- och arbetsliv samt offentliga aktörer för att gemensamt identifiera funktionshindrande processer som bidrar till att förstärka utanförskapet för målgruppen. Nästa steg i processen är att komma fram till möjliga lösningar som man tillsammans prövar i mindre skala. Inkluderingslabbet kommer också att arbeta med att främja empowerment bland målgruppen genom studiecirklar, coachning, föreläsningar och workshoppar.

Efter projektets slut finns en beprövad metod samt studiecirkelmaterial, föreläsarnätverk och ambassadörer rustade att bedriva fortsatta processer. Inkluderingslabbet inkluderas i URBI:s ordinarie verksamhet och finansieras genom att samverkansparter och andra intressenter köper tjänster.

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2021-10-13.