Till innehållet

Inköp och ombyggnation av allaktivitetshus på fastigheten Ammarnäs i Sorsele kommun

Projektet drevs av: Ammarnäs IF

Beskrivning av projektet

Projekt Fjällro har inneburit att hela byn har fått en ny mötesplats och träningslokal! Lokalen är renoverad utvändigt och invändigt och tillgänglig för alla medlemmar 0-100 år!

Under de senaste åren har spinning, styrketräning, löpning, innebandy och skidåkning varit de huvudsakliga aktiviteterna i föreningen men det har saknats en lokal för att kunna bedriva aktiviteter och samla medlemmarna i. Ammarnäs IF har flyttat omkring i bygden med styrketräningsmaterial och spinningcyklar då vi har hyrt eller lånat tillfälliga lokaler. Dessa lokaler har antingen blivit för små eller så har hyrestiden tagit slut och för att Ammarnäs IF ska kunna bedriva aktiviteter långsiktigt och ekonomiskt frågade styrelsen pingstförsamlingen om deras fritidslokal Fjällro var till salu i januari 2012. Förfrågan bemöttes positivt och i juli 2012 beslutades att Ammarnäs IF skulle få köpa lokalen.  

   Målet med projekt Fjällro var, förutom att föreningen skulle få en permanent lokal till möten, styrketräning, spinning, vallabod och förvaring, även skulle bli en ny mötesplats för bybor som skulle präglas av hälsa, välbefinnande och motion i alla dess former. Visionen var att skapa en förbättrad livsmiljö för så väl unga som äldre, bofast befolkning och de som kortare eller längre tid väljer att vistas i eller besöka Ammarnäs. Förutom de befintliga medlemmar som Ammarnäs IF har ville vi utöka samarbetet med skolan och förskolan, pensionärsföreningen, sameföreningen, Ran- och Grans sameby samt med privata företag. Byggnaden Fjällro var inte anpassad till att bedriva idrottsverksamhet i så det skulle krävas en hel del ombyggnationer, tillbyggnader och restaurering för att lokalen skulle bli både fysiskt tillgänglig för personer med funktionshinder eller rörelsehinder men också med mer ekonomisk och miljömässig hållbar drift i framtiden.

  Det har alltså skett en stor ökning i totala antalet besök sedan Ammarnäs IF flyttade sin verksamhet och köpte Fjällro och detta trots att egentligen hela huset varit en byggarbetsplats och att verksamheten knappt kommit igång! Vi ser redan nu att Fjällro blivit en naturlig mötesplats för människor i alla åldrar eller som en sjuårig elev på skolan förklarade att ”Det är viktigt att man har ett gym i varje by för var ska man annars träffa kompisar och må bra?” Våra planer för den närmaste framtiden är att, förutom att ha ett ungdomsråd, även bjuda in till fler prova-på-dagar då den vi hade i november 2014 blev mycket uppskattad och välbesökt. Inte bara en prova-på-dag med sjukgymnast utan också av styrketräningsinstruktörer så att vi också når andra medlemsgrupper. Tanken är också att vi ska hålla i vallakurser i vår nybyggda vallabod inom en snar framtid eftersom det är efterfrågat av skidåkande medlemmar. Att vara lyhörd i framtiden för medlemmarnas behov och önskningar är viktigt att ha i åtanke så vi kan även i framtiden kan se en positiv utveckling av verksamheten och Fjällro.  

  Vi har haft tre ideella medlemsdagar då vi har ”bjudit in” medlemmar att hjälpa till med arbetet på Fjällro. Det har varit att bland annat måla byggnaden och den nya tillbyggnaden, byggstäd, ommålning inomhus av styrketräningslokalen samt möblering och iordningsställande av styrketräningslokalen. Alla dessa dagar har varit välbesökta och deltagarantalet har överstigit våra förväntningar vilket också bidragit till att styrketräningslokalen blev tillgänglig och användbar för våra medlemmar utan något större uppehåll. Förutom de ideella medlemsinsatserna har det varit ett mycket stort ideellt arbete från styrelsemedlemmar och främst från den lokala byggnadsfirman Ammarnäs Kulturbygg. Vår målgrupp har varit bybor, medlemmar, unga som gamla och med deras delaktighet och engagemang har vi tillsammans byggt upp denna nya mötesplats där alla känner sig stolta och delaktiga.  

Förutom samarbetet med Allmänna Arvsfonden har vi samarbetat med Riksidrottsförbundet och Sorsele kommun.  Det främsta företag som vi samarbetat med är den lokala byggnadsfirman Ammarnäs Kulturbygg. Eftersom målgruppen har varit barn och ungdomar så har vi i tidigt skede samarbetat med Ammarnäs skola och förskola där personalen och eleverna har fått vara med och tycka till om byggnadens innehåll och utformning. Då vi också har visioner om att Fjällro ska kunna användas av funktionshindrade, rörelsehindrade och människor i behov av sjukgymnastik så har vi samarbetat med Landstingets och kommunens sjukgymnast som nu är bekant med lokalen och dess träningsmöjligheter så hon kan ordinera träning på recept utifrån de möjligheter vi har på Fjällro.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2013.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2013.

Kontakt

Ort
Ammarnäs

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.