Till innehållet

Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

Projektet drivs av: Unga innovatörer (före detta Ingenjörsamfundet)

Beskrivning av projektet

Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans styrdokument.

I gymnasieskolans läroplan ingår moment som syftar till att främja elevernas entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Många skolor efterfrågar ett genomarbetat, tvärvetenskapligt metodmaterial som erbjuder övningar där elever med olika bakgrund kan växa utifrån egna förmågor.

Unga innovatörer (före detta Ingenjörsamfundet) driver sedan lång tid en motsvarande utbildningsinsats för grundskolan. Tillsammans med målgruppen och lärare ska projektet vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans styrdokument. Efter projektet ska metoden ingå i Unga innovatörers ordinarie verksamhet och erbjudas gratis till alla gymnasieskolor i Sverige.

Beviljat belopp

6 494 640 kronor

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

6 494 640 kronor

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Kan vi prata?

    Projektet syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9-18 år.

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

  • Min sexualitet - min rätt (fd Sexualitet och funktionsrätt)

    Projektet ska förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,…

Sidan uppdaterades 2023-11-17.