Till innehållet

Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

Projektet drivs av: Unga innovatörer (före detta Ingenjörsamfundet)

Beskrivning av projektet

Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans styrdokument.

I gymnasieskolans läroplan ingår moment som syftar till att främja elevernas entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Många skolor efterfrågar ett genomarbetat, tvärvetenskapligt metodmaterial som erbjuder övningar där elever med olika bakgrund kan växa utifrån egna förmågor.

Unga innovatörer (före detta Ingenjörsamfundet) driver sedan lång tid en motsvarande utbildningsinsats för grundskolan. Tillsammans med målgruppen och lärare ska projektet vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans styrdokument. Efter projektet ska metoden ingå i Unga innovatörers ordinarie verksamhet och erbjudas gratis till alla gymnasieskolor i Sverige.

Beviljat belopp

5 207 236 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

5 207 236 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-01-13.