Till innehållet

Inre frid och stärkt självbild

Projektet drivs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Boden

Beskrivning av projektet

Ungdomar med ADHD främst tjejer ska utbildas till informatörer och handledare för olika verksamheter, via Attentions kontaktnät.

Ungdomar med ADHD främst tjejer ska utbildas till informatörer och handledare för olika verksamheter, via Attentions kontaktnät. Man ska genomföra information på skolor och fritidsgårdar om problematiken och möjligheterna till att delta i olika studiecirklar, föreläsningskvällar, läger, skapa radioprogram mm. Man ska ordna möten med lokala politiker, kommunala tjänstemän och allmänheten för att få igång diskussioner om möjliga förbättringar för målgruppen i Boden. Dans- och dramagrupper är ytterligare en typ av verksamhet som kommer att erbjudas målgruppen. Drama- och konstpedagoger rekryteras via ABF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2009 och avslutades i september 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2009 och avslutades i september 2012.

Kontakt

Ort
Boden

Liknande projekt

  • Motorprojekt NMS Boden

    Samverkan mellan NMS Boden, Attention, DHR och Bodens Kommun. Titta på tillgänglighet ur ett Neurologiskt och fysikt perspektiv på motorbanor. Meka…

  • Ombyggnation för dansverksamhet på fastigheten Boden 1:156 i Bodens kommun

    Syftet med projektet är att utveckla föreningens verksamhet, bland annat genom att starta akrobatisk dans med inslag av cirkuskonster för barn och…

  • Av syskon för syskon

    Projektet ska skapa syskonnätverk av barn och ungdomar till syskon med olika funktionsnedsättningar utan vuxenfokus och utanför habiltering och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.