Till innehållet

Insektsstigen

Projektet drivs av: Insektslandet

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad kunskap om pollinering, biologisk mångfald och insekternas betydelse i ekosystemet.

Barns vistelser i naturen minskar samtidigt som ny forskning visar att barn som skapar en anknytning till naturen kommer att skydda den i framtiden. Att ta hand om djur och vistas i naturen ger också ett ökat välbefinnande.

Projektets målgrupp är barn i åldrarna 4-10 år. De viktigaste aktiviteterna under projektet är att barnen lär sig om insekter genom guidade turer och upplevelser längs en naturstig. Barnen är med och utformar hur stigen ska fungera och utvecklas genom att ställa frågor, skapa egna lekar och komma med idéer till nya aktiviteter och stationer.

I projektet genomförs även uppföljande arbete på förskolor och skolor genom workshops med tillverkning av insektsbostäder samt dramaäventyr under vintern. Utbildningsmaterial utvecklas under projekttiden. Efter projekttiden ska insektsstigen kunna besökas utan guidning och föreningen kommer att svara för skötsel och underhåll av insektsstigen.

Beviljat belopp

3 547 791 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

3 547 791 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Liknande projekt

  • Skoldagar om naturbruk

    Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras för målgruppen barn i årskurs 4-6.

  • Podden "Osynligt sjuk"

    Projektet ska förebygga psykisk ohälsa för barn och unga som lever med cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) genom att stärka…

  • Världskoll i skolan

    Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och…

Sidan uppdaterades 2021-09-27.