Till innehållet

Installationen Ylva och Toste

Projektet drevs av: Medeltidscentrum Söderköping

Beskrivning av projektet

Projektet går ut på att skapa en interaktiv installation utifrån barns funderingar kring hur det var att leva på medeltiden.


 • Att barn och unga blir medarbetare i skapandet av en interaktiv berättelse om medeltiden som samtidigt blir en spegel som man kan använda för att förstå livet idag
 • Att genom att ta tillvara på barns kreativitet och låta dem möta modern teknik skapa en ny pedagogisk metod
 • Att visa att barn och ungdomar i mötet med ny teknik och med konst kan skapa
 • högkvalitativa kulturupplevelser som har ett allmänt intresse


 • Att skapa en aktivitet som tar tillvara på och använder barnens erfarenheter, upplevelser och kunskap till att utveckla en ny aktivitet och verksamhet
 • Att visa att även utvecklingsstörda barn och ungdomar kan skapa en kulturell upplevelse med modern teknik som intresserar ”alla”
 • Att besvara barns frågor om hur barn haft det tidigare i historien
 • Att skapa underlag för funderingar och samtal kring hur barn har det idag, i Sverige och i världen
 • Att informera om och utforska FN:s barnkonvention
 • Att erbjuda barnen en rolig och lekfull aktivitet i ett historiskt rum

Särskolan, Sofies Gård och Vetenskaparna arbetar kring olika teman inom medeltid för att ge barnen en kunskapsbakgrund. De har i förväg fått en illustration av en medeltida gatubild skapad av konstnären Mimmi Tollerup för att sätta igång barnens tankar. Mimmi Tollerup håller workshops tillsammans med barnen. Barnens intressen, frågor och funderingar utgör grunden för det som Mimmi skapar tillsammans med barnen. Utifrån det material som workshopsen mynnar ut i skapar Mimmi illustrationer till vår installation. En programmerare vid namn Elias Furenhed arbetar tillsammans med Mimmi för att göra installationen interaktiv.

Medeltidscentrum på Söderköpings kommun samarbetar med:

 • FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Särskolan åk 1-6 och högstadiet i Söderköping
 • Sofies Gård som driver fritids, daglig verksamhet och korttidsboende för barn med särskilda behov och för "standard"-barn.
 • Vetenskaparna som "ett pedagogiskt, metodiskt och didaktiskt samarbete mellan grundskolans år ett till sex och gymnasiet." De anordnar bl.a. en vetenskapsklubb och ett vetenskapsläger för barn i grundskolan m.h.a. ungdomar från gymnasiet. Vetenskaparna drivs av Nyströmska skolan i Söderköping  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Söderköping

Liknande projekt

 • Samspel - Våldsprevention genom spel

  Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

 • Motivationslyftet för lågstadiet

  Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

 • Insektsstigen

  Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.