Till innehållet

Integration genom Aktiv Rehabilitering

Projektet drivs av: RG Aktiv Rehabilitering

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.

Projektet syftar till att ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället. Under projektet ska det uppsökande arbetet och kurserna inom aktiv rehabilitering utvecklas tillsammans med målgruppen. En hemsida ska tas fram som ska fungera som en kunskapsportal för målgruppen, vården, myndigheter och andra relevanta yrkesverksamma.

Det övergripande målet är att målgruppen ska utveckla sina fysiska förmågor och överkomma mentala hinder. För att nå dit ska man inom projektet utveckla och anpassa metoden aktiv rehabilitering utifrån målgruppens särskilda förutsättningar. Vidare ska projektet bidra till att utveckla vårdens och Migrationsverkets kunskaper om och bemötande av nyanlända med ryggmärgsskada.

Efter projektets slut ska RG Aktivs verksamhet ha anpassats så att målgruppen inkluderas i den ordinarie verksamheten, kunskapsnivån har höjts inom vården och Migrationsverket och att kunskapen sprids till fler via hemsidan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hjärna- Må bra

    Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och…

  • Nationellt kompetenscenter förvärvad hjärnskada

    Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Centret ska i huvudsak drivas som en…

  • Jämlik vård och ökad egenmakt

    Projektet ska utveckla ett digitalt material för att förbättra livskvalitén för patienter som genomgått en viktoperation.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.