Till innehållet

Integration genom Aktiv Rehabilitering

Projektet drevs av: RG Aktiv Rehabilitering

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.

Projektet syftar till att ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället. Under projektet ska det uppsökande arbetet och kurserna inom aktiv rehabilitering utvecklas tillsammans med målgruppen. En hemsida ska tas fram som ska fungera som en kunskapsportal för målgruppen, vården, myndigheter och andra relevanta yrkesverksamma.

Det övergripande målet är att målgruppen ska utveckla sina fysiska förmågor och överkomma mentala hinder. För att nå dit ska man inom projektet utveckla och anpassa metoden aktiv rehabilitering utifrån målgruppens särskilda förutsättningar. Vidare ska projektet bidra till att utveckla vårdens och Migrationsverkets kunskaper om och bemötande av nyanlända med ryggmärgsskada.

Efter projektets slut ska RG Aktivs verksamhet ha anpassats så att målgruppen inkluderas i den ordinarie verksamheten, kunskapsnivån har höjts inom vården och Migrationsverket och att kunskapen sprids till fler via hemsidan.

Efter projektet

Projektet ledde till att nyanlända med ryggmärgsskador fått ökad information, kunskap och blivit stärkta genom att ha deltagit i projektets aktiviteter. Även yrkesverksamma har fått nya kunskaper och nätverk.

Projektet har utvecklat den nya metoden Aktiv Rehabilitering, och genomfört kurser i metoden där målgruppen har fått möjlighet att utveckla sina fysiska och mentala förmågor.

Inom projektet har man även genomfört en rad insatser för en höjd kunskapsnivå hos målgruppen själva, hos anhöriga och hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. Det har gjorts genom att skapa webbplatsen www.rgintegration.se med lättillgänglig information samt föreläsningar och workshops.

I projektet har man gjort anpassningar i föreningens ordinarie verksamhet så att man numera når och följer upp målgruppen så att de kan delta på lika villkor i föreningens ordinarie verksamhet. Föreningen fortsätter att arrangera lokala arrangemang för målgruppen, hålla kurser för målgruppen med metoden Aktiv Rehabilitering, ha ledarutbildningar inom organisationen samt erbjuda konstandsfria utbildningar till yrkesverksamma.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-04-28.