Till innehållet

Integration genom idrott och föreningsliv

Projektet drevs av: Idrottsföreningen Kamraterna/IFK Umeå

Beskrivning av projektet

IFK Umeå ska tillsammans med KFUM Umeå och skolor skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både nyanlända och etablerade.

Det övergripande syftet är att få in nyanlända och etablerade ungdomar som inte har föreningsvana i aktiviteter, idrotter och föreningar och på det sättet stärka integrationen.

Målet är att ta fram en metod för att få fler nyanlända och andra ungdomar att idrotta tillsammans, mötas kring aktiviteter och komma in i och fortsätta delta i föreningslivet. Tillsammans med skolor ska projektet erbjuda idrott både under och efter skoltid. Projektet har även ett familjeperspektiv, där föräldrar bjuds in att delta i aktiviteter, till exempel föreningskunskap och idrotter. Vidare kommer vissa aktiviteter riktas enbart till flickor, där flick- och damlag blir förebilder.

Efter projektet ska det finnas ett etablerat arbetssätt som föreningarna jobbar vidare med i sina ordinarie verksamheter tillsammans med skolorna. Genom SISU Idrottsutbildarna ska arbetssättet spridas till andra föreningar i länet.

Efter projektet

Projektet har anordnat prova-på-tillfällen både under skoltid och efter skoltid för elever som inte har så stor föreningsvana. Ungdomarna har fått hjälp att komma in i idrotter och föreningar som de blivit intresserade av.

Projektet har tagit fram en metodbok som vänder sig till föreningar och ledare med tips kring bemötande och hur man kan nå målgruppen. IFK Umeå och skolorna har byggt upp ett bra samarbete som ligger till grund för ett fortsatt samarbete (kring att främja elevers ingång i idrott och föreningar).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i april 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i april 2020.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Slöjd Lab

    Projektet ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas…

  • Löpning som social språngbräda för unga i Järva

    Projektet syftar till att använda löpning som verktyg för att skapa social utveckling och integration för nyanlända och bosatta ungdomar i Järva.

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

Sidan uppdaterades 2020-10-27.