Till innehållet

Integration och inkludering för ett livslångt idrottande

Projektet drivs av: Eskilstuna Bordtennisklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att främja hälsa och skapa en mötesplats för integration och ett livslångt idrottande. Målet är att skapa förutsättningar för ökad inkludering av nya målgrupper inom bordtennisen i Eskilstuna.

Projektets syfte är att främja hälsa och skapa en mötesplats för integration och ett livslångt idrottande.

Målet är att skapa förutsättningar för ökad inkludering av nya målgrupper inom bordtennisen i Eskilstuna. En annan målsättning är utveckla en struktur för Eskilstunas grundskolor att ingå i genom pingisfritids och årliga idrottsdagar med utbildade bordtennistränare. Den primära målgruppen är barn och unga i Eskilstuna, och den sekundära målgruppen deras föräldrar. Projektet ska arbeta uppsökande i fem prioriterade områden, samt samarbeta med grundskolor i Eskilstunas kommun och Stiga Sports. Inom projektet ingår även värdegrundsarbete inom föreningen och för dess medlemmar, och tränar- och domarutbildning för nya ledare inom målgruppen.

Efter projektet ska aktiviteter drivas vidare inom den ordinarie verksamheten, med fler utbildade ledare och utvecklat samarbete med Eskilstuna kommun och Stiga Sports.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Eskilstuna

Liknande projekt

  • Byggnation av multiidrottsplats vid Kungsvallen i Kjula

    Projektet ska anlägga en multiplan som lockar till rörelse för barn och ungdomar.

  • Hugoloppet

    Målet med projektet är att Hugoloppet ska bli ett årligt återkommande lopp på särskolor, specialskolor och träningsskolor i hela landet.

  • Parasportskolan

Sidan uppdaterades 2020-06-02.