Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Integration på riktigt

Projektet drivs av: Atudieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar och därmed stärka demokratin.

Projektet syftar till att utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar och därmed stärka demokratin.

Målet är att samla ungdomar i högstadiet/gymnasiet, ensamkommande och nyanlända ungdomar för att motivera och inspirera till ett bredare perspektiv för samhället och världen och på så sätt motverka antidemokratiskt beteende. Projektet vill i möjligaste mån få till möten mellan elever som går i skolor i segregerade områden med låg invandring och elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden alternativt boenden för ensamkommande och nyanlända. Målgruppen är ungdomar av alla kön i högstadiet och gymnasiet, 13-19 år samt nyanlända och ensamkommande ungdomar. Målet är att utveckla en hållbar kreativ metod så att projektet kan spridas på nationell nivå både inom och utanför Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.