Till innehållet

Integration på riktigt

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar och därmed stärka demokratin.

Projektet syftar till att utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar och därmed stärka demokratin.

Målet är att samla ungdomar i högstadiet/gymnasiet, ensamkommande och nyanlända ungdomar för att motivera och inspirera till ett bredare perspektiv för samhället och världen och på så sätt motverka antidemokratiskt beteende. Projektet vill i möjligaste mån få till möten mellan elever som går i skolor i segregerade områden med låg invandring och elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden alternativt boenden för ensamkommande och nyanlända. Målgruppen är ungdomar av alla kön i högstadiet och gymnasiet, 13-19 år samt nyanlända och ensamkommande ungdomar. Målet är att utveckla en hållbar kreativ metod så att projektet kan spridas på nationell nivå både inom och utanför Studieförbundet Vuxenskolan.

Efter projektet

Projektet ledde till att man tagit fram en beprövad metod som finns beskriven i en metodbok och till det finns en framtagen utbildning som erbjuds av Studieförbundet Vuxenskolan.

Verksamheten lever vidare genom att Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder utbildningar i metoden som kommer att finansieras av anmälningsavgifter som går till metodens fortsatta spridning och implementering från individ till grupp och samhällsnivå. När restriktioner släppt och fysisk verksamhet tillåts mer kontinuerligt kommer verksamheten också att finansieras inom den ordinarie studiecirkelverksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i januari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i januari 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Fanzineverkstaden

    Projektet Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapande med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika…

  • KOD för Sverige

    Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

  • Nyckeln - en handbok som öppnar integrationsprocesser med teater som metod

    Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter…

Sidan uppdaterades 2022-03-22.