Till innehållet

Integrationsarbete 1614 Kristianstad

Projektet drivs av: Kristianstad FC

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet.

Integration 1614 Kristianstad syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet.

En målsättning är att skapa en modell för hur ideella föreningar i samverkan med kommun, boenden och intresserade kan ge nyanlända barn och ungdomar en så bra start i Sverige som möjligt med aktiviteter, språkträning, förenings- och samhällsinformation och möten med människor från olika delar av samhället. Basen i verksamheten är fotboll, men samarbeten ska byggas upp med andra idrotts- och kulturorganisationer dit intresserade barn och unga kan slussas in. Deltagare som visar intresse kommer att få möjlighet att bli ledare på fotbollsträningarna, få domarutbildning samt agera som mentorer för nya deltagare.

Modellen ska spridas till organisationer och kommuner över landet och ska på sikt fortsätta i föreningens ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

  • NKB Ung (tidigare Id Ung)

    NKB Ung skapar möten för och med unga i åldern 18-25 med syftet att främja integration och öka gemenskap på högskolor och universitet.

  • Världen finns här

    Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation.

  • Den långa flykten och jag

    Projektet vill skapa ett forum för unga kvotflyktingar som bär på trauman från våldsamma situationer och sexuella övergrepp från krigs- och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.