Till innehållet

Integrationscenter på Gotland

Projektet drevs av: Demokrati för Barns Framtid (DBF)

Beskrivning av projektet

I det här projektet arrangerar DBF tillsammans med Korpen Gotland, Rädda Barnen och andra aktörer på Gotland fritidsverksamhet för nyanlända och svenska barn mellan 8-14 år. Vi informerar också om barns rättigheter och hälsa.

Syftet med projektet är att skapa integration på Gotland, ge barn en aktiv fritid och lära barnen om deras rättigheter, icke-mobbning, tolerans och hälsa, samt utveckla en ny arbetsmodell för integration tillsammans med Korpen.

Målet med projektet är 1) att skapa integration på Gotland bland nyanlända och svenska barn inom det gotländska friluftslivet 2) ge nyanlända och svenska barn en aktiv fritid 3) lära nyanlända och svenska barn om deras rättigheter och utbilda kring icke-mobbning och tolerans 4) utbilda kring vikten av god hälsa, kost och motion 5) skapa en integrationsmodell tillsammans med Korpen Vi tror att det finns en stor outnyttjad resurs bland nyanlända barn och ungdomar, som har mycket att tillföra den gotländska idrottsrörelsen, såsom kompetens, erfarenhet och inte minst att ge ett öppnare synsätt på andra kulturer. Vi menar också att projektet är ett bra sätt för svenskar att närma sig invandrare. Ett ökat engagemang genom idrotten ger oss alla en bättre förståelse för varandra, motverkar okunskap och diskriminering och ger dessutom en bättre folkhälsa. Mätbara mål: Att 200 barn mellan 8-14 år ska delta aktivt på aktiviteterna och i integrationscentret. Av dessa ska minst 100 vara flickor och 50 deltagare komma från språkgrupperna för nyanlända barn. Att ytterligare 500 barn ska nås av projektet på föreläsningar på skolor. Att 50 barn ska ta steget in i ordinarie idrottsföreningar, t.ex. Korpen, FC Gute, AIK och andra föreningar som ingår i Gotlands idrottsförbund. Att barnen ska få ökad kunskap om Barnkonventionen och icke-diskriminering (mäts med Quiz). Att barnen ska få större förståelse för vägen till en god hälsa, när det gäller t.ex. kost, sömn och motion (mäts med Quiz).

Tanken är integrationscentret på sikt kommer att tas över av Region Gotland – och drivas ungefär på samma sätt som en fritidsgård. Vi har i dagsläget ett nära samarbete med Region Gotland – Kultur- och fritidsförvaltningen (DBF:s ledare Claudien Tuyisabe fick 2013 års ungdomsledarpris från Regin Gotland). Ett möjligt scenario är att vi i framtiden söker medel tillsammans från t.ex. Europeiska Socialfonden. DBF har också ett starkt nätverk på Gotland – och flera ledande personer på Gotland vill att Claudiens och DBF:s arbete ska fortleva. Vi har t.ex. nyligen uppmärksammats internationellt av Centre on Migration och Europarådet efter tips från Inger Harlevi i Regionfullmäktige på ön. DBF växer också i andra delar av landet och kommer inom ett par år med stor sannolikhet få statsbidrag som riksorganisation från Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Det finns alltså stora möjligheter att DBF kommer få större ekonomiska möjligheter längre fram – och det här projektet kan då bli en del av föreningens ordinarie verksamhet. Vi måste också komma ihåg Gotland sticker ut i ett europeiskt perspektiv – det är t.ex. få som röstar på Sverigedemokraterna på ön. Gotland har all anledning att vara stolta över sitt integrationsarbete – och här spelar DBF en viktig roll. I samarbete med Region Gotland, Rädda Barnen och andra aktörer kan DBF:s/Korpens Gotland arbete bli värt att sprida till andra delar av landet. 

Det här projektet har tagits fram av unga deltagare i DBF, som efterfrågat mer kontakt med det svenska föreningslivet och fler pröva-på-aktiviteter. Vi har pratat med deltagarna på framförallt våra sommarläger och våra återkommande aktiviteter varje lördag. Många yngre medlemmar har även uttryckt missnöje med att det inte finns någon fritidsgård som är öppen för barn under 13 år – och de har efterfrågat en plats dit de kan gå på kvällar och helger och umgås i en trygg och säker miljö DBF har många medlemmar åldern 8 – 14 år som efterfrågat ett projekt som riktar sig specifikt till dem. Efter några pröva-på-tillfällen med Korpen Gotland har barnen också uttryckt ett intresse att delta på mer aktiviteter med kompetenta instruktörer från Korpen. Vidare säger barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en aktiv fritid. Barnen har varit aktiva i utformningen av ansökan. Vi har hela tiden bollat idéer med dem – även när det gäller hälsa, barns rättigheter och utvecklingssamtal – och de har varit mycket positiva. Vi har också varit i kontakt med många föräldrar som uttryckt oro över att deras barn är sysslolösa på lovdagar och riskerar att få destruktiva vanor. Barnen i projekten kommer att vara viktiga under hela projekttiden. Valet av aktiviteter kommer till stor del utgå från dem och vi kommer göra regelbundna utvärderingar av projektet. Vi kommer också uppmuntra äldre barn att själva ta på sig ledarrollen.

I projektet samarbetar vi med Korpen Gotland, Kultur – och fritidsförvaltningen i Region Gotland, Fårösunds folkhögskola, Rädda Barnen, de internationella klasserna på Solbergaskolan och Gråboskolan, FC Gute , AIK, Kompetenscentrum Gotland samt Gotlands idrottsförbund.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Visby

Liknande projekt

  • Konstakuten på Gotland

    Konstakuten åker ut till skolor på Gotland i snabbt organiserade utryckningar med skräddarsydda program, som bidrar till den aktuella undervisningen…

  • Hej Salam

    Projektet besöker under två år alla gotländska skolor för att främja en värdegrund och ett förhållningssätt som öppnar för integration.

  • Nybyggnation av padelhall

    Visby tennisklubb ska utveckla sin verksamhet genom att bygga en paddeltennishall med två banor.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.