Till innehållet

Intern-Extern dialog

Projektet drivs av: HSO Uppsala kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har.

I projektet ska HSO Uppsala, tillsammans med olika förvaltningar i Uppsala kommun, utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. I metoden, Intern-Extern dialog, får målgruppen stöd i att formulera gemensamma mål för att sedan uttrycka dessa i relevanta sammanhang. Metoden är i hög grad anpassad efter målgruppens särskilda behov och ska ses som en vidareutveckling av de etablerade metoderna Medborgardialog och Delaktighetsmodellen.

Efter projektet ska metoden bidra till en ökad förståelse för målgruppens behov i de olika förvaltningar som deltar.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Liknande projekt

  • Relationer som funkar

    Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller…

  • Artikel 19 som verktyg

    Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

Sidan uppdaterades 2020-06-25.