Till innehållet

Iordningställande av nybyggt ridhus på Nolby i Sundsvalls kommun

Projektet drevs av: Njurunda Ryttareföreningen

Beskrivning av projektet

Vi bygger in nya funktioner i vårt nya ridhus. Samvaroutrymme, ramp till läktare, omklädningsrum, RWC. Allt tillgänglighetsanpassat så alla kan vara med!

Vi vill skapa miljöer som lever upp till vårt mål att alla ska kunna vara med.

De utvecklingsmöjligheter av verksamheten som vi såg att de nya lokalerna skulle kunna bidra till var: • Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning genom tillgänglighetsanpassning av de nya lokalerna. • Utökad skolsamverkan till Nya målgrupper inom grund och gymansieskolan genom att erbjuda omklädnings- och duschmöjligheter samt samlingslokal för umgänge och undervisning. • Nya möjligheter till samverkan med andra föreningar och allmänheten. • Stora möjligeter för att utveckla befintliga verksamheter inom föreningens sektioner.  

I planeringskedet så har alla föreningens sektioner varit med och bidragit med ideeer för verksamhetsutveckling och förslag till utformning. Vi har också samarbetet med RBU's lokaltryrelse där en representant gjort platsbesök och kommit med förslag. Kommunfullmäktige i Sundsvall har avsatt pengar till förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga, kallat FATI under 2013-2014, representant som arbetar med stöd från projektet har deltagit med inlägg om hur vårt  lokalprojekt kan utvecklas för att passa hennes mål att integrera skolbarn med hjälp av nya aktiviteter.

Föreningssektioner och medlemmar, RBU's lokalstyrelse Sundsvall, Alens skola med klasser för funktionshindrade, Ann Danielsson (FATI), Föreningsbyrån Sundsvalls kommun.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i augusti 2013.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Kvissleby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.