Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ipana-Impro

Projektet drivs av: Finska kulturföreningen i Sverige UUsi Teatteri

Beskrivning av projektet

Drama, musik och bildverksamhet för sverigefinska förskolebarn med improvisation i centrum. Syftet är att förstärka barnens hemspråk och multikulturella identitet.

Enligt Barnkonventionen har barn som tillhör en minoritet rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Språket är en av de viktigaste elementerna då ens identitet formas. För en tvåspråkig person innebär det att hålla vid liv två språk för att uppnå en hel identitet. Därför måste ett tvåspråkigt barn ha möjlighet att använda och utveckla de båda språken. Det finns ett stort antal barn i Sverige med finska rötter - enligt statistiken från 2008 i åldrarna mellan 1-6 ca 80.000. Deras finska varierar mycket: en del pratar finska flytande, några förstår ingen finska alls och allt däremellan. Det finns ca 25 finskspråkiga daghem och/eller daghemsgrupper i hela landet och vi räknar med att kunna nå ca 400 barn med vårt projekt.

Arbetet med denna projektbeskrivning har gjorts i dialog med personalen från Stockholms finska förskolor och det förskolenätverk som Sverigefinska Riksförbundet och Finska Ambassaden tillsammans har initierat.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.