Till innehållet

Ipana-Impro

Projektet drevs av: Finska kulturföreningen i Sverige UUsi Teatteri

Beskrivning av projektet

Drama, musik och bildverksamhet för sverigefinska förskolebarn med improvisation i centrum. Syftet är att förstärka barnens hemspråk och multikulturella identitet.

Enligt Barnkonventionen har barn som tillhör en minoritet rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Språket är en av de viktigaste elementerna då ens identitet formas. För en tvåspråkig person innebär det att hålla vid liv två språk för att uppnå en hel identitet. Därför måste ett tvåspråkigt barn ha möjlighet att använda och utveckla de båda språken. Det finns ett stort antal barn i Sverige med finska rötter - enligt statistiken från 2008 i åldrarna mellan 1-6 ca 80.000. Deras finska varierar mycket: en del pratar finska flytande, några förstår ingen finska alls och allt däremellan. Det finns ca 25 finskspråkiga daghem och/eller daghemsgrupper i hela landet och vi räknar med att kunna nå ca 400 barn med vårt projekt.

Arbetet med denna projektbeskrivning har gjorts i dialog med personalen från Stockholms finska förskolor och det förskolenätverk som Sverigefinska Riksförbundet och Finska Ambassaden tillsammans har initierat.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Framtidskören

    Som framtidskörklass får man tillsammans med körpedagoger och musiker jobba med körsång med alla sinnen med musik från olika länder och är med och…

  • Filosofisamtal i skolan

    Genom projekt introduceras för första gången filosofiska samtal i skolan som metod för att utveckla denna som en del i skolans värdegrundsarbete.…

  • Ur barnens perspektiv

Sidan uppdaterades 2020-06-02.