Till innehållet

ISIM - Integrering, självförtroende och identitetsskapande genom motorintresse

Projektet drivs av: Alvesta Motorklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska psykisk ohälsa, motverka droganvändning och ungdomskriminalitet, stärka ungdomars framtidstro samt öka integrationen i Alvesta.

Projektet består av två delar. I den första utvecklas ett inkluderande och drogfritt ”kvällshäng” för motorintresserade ungdomar och i den andra delen skapas en praktik- och rehabiliteringsverksamhet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15-25 år.

Projektet drivs i samarbete med Alvesta kommun och flera andra lokala aktörer. Verksamheten planeras leva vidare genom samarbete med bland annat Alvesta kommun.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Kontakt

Ort
Alvesta

Liknande projekt

  • Anläggande av asfalterad bana på Alvesta Lekaryd 1:11

    Projektets syfte är att möjliggöra rullskidåkning och andra aktiviteter på hjul för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och…

  • Ung inlåst

    Projektet ska tillsammans med ungdomar som är placerade på SiS-institutioner ta fram en handbok om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka…

  • Den Autodidakta Generationens Akademi

    Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.