Till innehållet

ISIM - Integrering, självförtroende och identitetsskapande genom motorintresse

Projektet drivs av: Alvesta Motorklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska psykisk ohälsa, motverka droganvändning och ungdomskriminalitet, stärka ungdomars framtidstro samt öka integrationen i Alvesta.

Projektet består av två delar. I den första utvecklas ett inkluderande och drogfritt ”kvällshäng” för motorintresserade ungdomar och i den andra delen skapas en praktik- och rehabiliteringsverksamhet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15-25 år.

Projektet drivs i samarbete med Alvesta kommun och flera andra lokala aktörer. Verksamheten planeras leva vidare genom samarbete med bland annat Alvesta kommun.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Alvesta

Liknande projekt

  • Anläggande av asfalterad bana på Alvesta Lekaryd 1:11

    Projektets syfte är att möjliggöra rullskidåkning och andra aktiviteter på hjul för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och…

  • Safe Skills (tidigare Safetour)

    Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga, vars syfte är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och…

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.