Till innehållet

ISIM - Integrering, självförtroende och identitetsskapande genom motorintresse

Projektet drivs av: Alvesta Motorklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska psykisk ohälsa, motverka droganvändning och ungdomskriminalitet, stärka ungdomars framtidstro samt öka integrationen i Alvesta.

Projektet består av två delar. I den första utvecklas ett inkluderande och drogfritt ”kvällshäng” för motorintresserade ungdomar och i den andra delen skapas en praktik- och rehabiliteringsverksamhet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15-25 år.

Projektet drivs i samarbete med Alvesta kommun och flera andra lokala aktörer. Verksamheten planeras leva vidare genom samarbete med bland annat Alvesta kommun.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Alvesta

Liknande projekt

  • Alla har talang

    Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare.

  • Allas rätt - allas ansvar. En hedersförebyggande modell

    Projektet ska utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

Sidan uppdaterades 2021-07-07.