Till innehållet

ISIM - Integrering, självförtroende och identitetsskapande genom motorintresse

Projektet drivs av: Alvesta Motorklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska psykisk ohälsa, motverka droganvändning och ungdomskriminalitet, stärka ungdomars framtidstro samt öka integrationen i Alvesta.

Projektet består av två delar. I den första utvecklas ett inkluderande och drogfritt ”kvällshäng” för motorintresserade ungdomar och i den andra delen skapas en praktik- och rehabiliteringsverksamhet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15-25 år.

Projektet drivs i samarbete med Alvesta kommun och flera andra lokala aktörer. Verksamheten planeras leva vidare genom samarbete med bland annat Alvesta kommun.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

5 295 422 kronor

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Alvesta

Liknande projekt

  • Anläggande av asfalterad bana på Alvesta Lekaryd 1:11

    Projektets syfte är att möjliggöra rullskidåkning och andra aktiviteter på hjul för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och…

  • "Det handlar om att orka på obestämd tid - Digitala stödinsatser för unga"

    Syftet är att målgruppen ungdomar ska få regelbundna stödinsatser som är anpassade för deras behov, och att de ska kunna möta andra unga som är i…

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.