Till innehållet

Iskul i Ronneby

Projektet drevs av: Fredriksbergs BK

Beskrivning av projektet

Byggnation av servicebyggnad innehållande omklädningsrum, vaktmästeri, materialrum, garage, förråd, samlingslokal, arkiv med mera.

Att få en fungerande anläggning med omklädningsrum, garage, förråd, sliprum m.m.. Allt detta givetvis för att kunna bedriva verksamhet på plats och kunna fortsätta utveckla verksamheten.

Projektet genomfördes med ideella insatser som bas. Efterhand anlitades entreprenörer för att lösa de bitar som vi inte hade fackkunskap till själva. Målsättningen var att vara klar med merpraten till säsongsstarten 2012/2013 vilket vi med knapp marginal klarade.

Projeket är avslutat. Projektet går bra att följa via bilderna med kommentarer.

En mängd olika medlemmar från olika ålderkategorier har varit delaktiga. Nu är det mycket normer och standard inom denna typ av byggantion vilket har begränsat vad man kan göra.

Samarbetet har främst varit med olika sponsorer som har bidragit med både material och arbete. Sen har vi även knutit kontakter med bl.a Blekinge Handikappidrottsförbund och några andra organistaioner.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2012.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2012.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.