Till innehållet

IT-Guide Sweden

Projektet drevs av: Enter Sweden

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett nationellt nätverk och organisation för It-guider i landet.

Syftet är att öka delaktigheten för såväl nysvenska ungdomar och seniorer, dels i samhället men också i den digitala världen.

Att ungdomar som är nya i Sverige ska känna sig mer delaktiga i samhället. Att de ska få insikter, inspiration och ingångar i arbetslivet som ska underlätta deras väg i sitt nya hemland. Under 2014 är målet att ca 50 ungdomar ska få jobba som it-guider. Efter tre år är målet 200 ungdomar.  Undomarna är förebilder för andra. De finns i samhället, de träffar svenskarna. Mötesplatserna med internetcaféerna bidrar till att minska främlingsfientligheten. De nysvenska ungdomarna har små möjligheter att få öva att tala det svenska språket med vuxna. 

Vi tror på samverkan mellan flera goda aktörer. Vi tror att den samverkan vi nu kan bygga i Örebro län med kommuner och länsstyrelse kommer att bli en samverkansmodell som vi kan arbeta efter också i andra län. Det kan också bli en modell som kan spridas nationellt bland annat genom lärkonferenser. 

Projektets it-guiders delaktighet är nyckel till framgång. Deras erfarenheter är mycket värdefulla för att få ett bra resultat av verksamheten. 

Projektet ska samverka med olika aktörer såväl myndigheter, kommuner och näringsliv.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Världens mentor

    För ungdomar som nyligen kommit till Sverige kan det vara svårt att ta sig in i samhället. I projektet Världens mentor har runt 60 ungdomar i Örebro…

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

  • Unga Satsar Jämt - ett jämställdhetsprojekt med fokus på idrott, maskulinitet och normer

    Den organiserade idrotten i Sverige har ett övergripande mål där jämställdhetsarbetet är viktigt. Men eftersom befintligt jämställdhetsarbete inom…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.