Till innehållet

IT-Guide Sweden

Projektet drivs av: Enter Sweden

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett nationellt nätverk och organisation för It-guider i landet.

Syftet är att öka delaktigheten för såväl nysvenska ungdomar och seniorer, dels i samhället men också i den digitala världen.

Att ungdomar som är nya i Sverige ska känna sig mer delaktiga i samhället. Att de ska få insikter, inspiration och ingångar i arbetslivet som ska underlätta deras väg i sitt nya hemland. Under 2014 är målet att ca 50 ungdomar ska få jobba som it-guider. Efter tre år är målet 200 ungdomar.  Undomarna är förebilder för andra. De finns i samhället, de träffar svenskarna. Mötesplatserna med internetcaféerna bidrar till att minska främlingsfientligheten. De nysvenska ungdomarna har små möjligheter att få öva att tala det svenska språket med vuxna. 

Vi tror på samverkan mellan flera goda aktörer. Vi tror att den samverkan vi nu kan bygga i Örebro län med kommuner och länsstyrelse kommer att bli en samverkansmodell som vi kan arbeta efter också i andra län. Det kan också bli en modell som kan spridas nationellt bland annat genom lärkonferenser. 

Projektets it-guiders delaktighet är nyckel till framgång. Deras erfarenheter är mycket värdefulla för att få ett bra resultat av verksamheten. 

Projektet ska samverka med olika aktörer såväl myndigheter, kommuner och näringsliv.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Engelska på fickan

    Projektet ska skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva.

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

  • Merit-projektet

    Projektet ska skapa ett webbaserat individanpassat undervisningsmaterial på teckenspråk för att underlätta för elever med språkstörning att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.