Till innehållet

Jag - den jag är

Projektet drevs av: Riksteatern

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre arbetar med scenkonst och kreativt skapande för att med teater som hjälp våga använda svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk.

Projektet utvecklar en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre arbetar med scenkonst och kreativt skapande. Arbetet syftar till att bryta ofrivillig isolering, forma nya sammanhang och skapa ingångar till att i trygga rum och med teater som hjälp våga börja uttrycka sig och använda svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk. Utvecklingsarbetet drivs av Tyst Teater i nära samverkan med Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt lokala dövföreningar på fem orter i landet. Projektet blandar djupintervjuer med nyanlända döva med kreativa workshoppar, ofta med utgångspunkt i deltagarnas egna berättelser, och mynnar ut i en teaterföreställning och en utställning.

Arbetssättet integreras i ordinarie verksamheter vid Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt hos Tyst Teater/Riksteatern som även kommer att fortsatt sprida metoden.

Efter Projektet

Projektet ledde till en insamling av ett femtiotal personliga berättelser från målgruppen. Berättelserna blev grunden för karaktärerna i föreställningen HEM som hade premiär i mars 2019. Programverksamhet kopplades till föreställningen i vilken ett samtal hölls med beslutsfattare och politiker. Vidare skapades en utställning utifrån de personliga berättelserna. Utställningen visades digitalt på grund av pandemin, men avsikten är att den längre fram ska gå på en turné enligt ursprunglig plan. Vidare skapades en VLOGG med personliga betraktelser om utsatthet och otrygghet.

Verksamheten lever vidare genom att Teater Crea / Riksteatern ansvarar för att förvalta och sprida projektets lärdomar. Vidare kommer de deltagande folkhögskolorna, SIMA folkhögskola och Västanviks folkhögskola, fortsatt att arbeta med metoderna. Teater Crea kommer fortsatt att ha föreställningen på sin repertoar och årligen, så länge intresse finns, återvända till de fem orterna för att spela föreställningen och genomföra workshoppar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Norsborg

Liknande projekt

  • Publikcoacher för dövkulturen

    Projektet ska förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av…

  • Musiksupporten

    Projektet ska skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta…

  • Musical bridges

    Målet är att producera en musikal, av och med kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samarbete med etablerade utövare från Göteborgs…

Sidan uppdaterades 2022-01-14.