Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Jag - den jag är

Projektet drivs av: Riksteatern

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre arbetar med scenkonst och kreativt skapande för att med teater som hjälp våga använda svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk.

Projektet utvecklar en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre arbetar med scenkonst och kreativt skapande. Arbetet syftar till att bryta ofrivillig isolering, forma nya sammanhang och skapa ingångar till att i trygga rum och med teater som hjälp våga börja uttrycka sig och använda svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk. Utvecklingsarbetet drivs av Tyst Teater i nära samverkan med Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt lokala dövföreningar på fem orter i landet. Projektet blandar djupintervjuer med nyanlända döva med kreativa workshoppar, ofta med utgångspunkt i deltagarnas egna berättelser, och mynnar ut i en teaterföreställning och en utställning.

Arbetssättet integreras i ordinarie verksamheter vid Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt hos Tyst Teater/Riksteatern som även kommer att fortsatt sprida metoden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Norsborg
Sidan uppdaterades 2021-03-11.